/ Дарик Добрич
Стопанска камара-Добрич има нов председател и Управителен съвет, избрани на Общо събрание, което прие и промени в Устава. Структурата вече се оглавява от Николай Радев (съсобственик на "Фолиарт"), който е от 27 години в частния бизнес.

Той заяви, че е мотивиран и има кауза да разшири организацията и да обедини бизнеса. Ще се работи за решаване на най-тежките проблеми - липсата на работна ръка и на ползотворен диалог с администрацията. Недостигът на кадри е във всички сфери и ще се мултиплицира с годините, като се стигне до внос на работна ръка не само за туризма, каза Радев. Той обеща бизнесът да има по-силен ангажимент да спомогне обучението на бъдещите професионалисти в необходимите сфери на дейност за региона. Освен това припомни, че предприемачите трябва да инвестират непрекъснато в подобряване на материална база, работна среда и екология.
 
Новият председател призна, че в последните години дейността на Стопанска камара – Добрич е била почти преустановена, членуват само 10 фирми, но сега има мотивация за привличане на нови участници, за да бъде направена по-силна, здрава и работеща структурата. В състава на новия Управителен съвет влизат още Николай Колев; Айдер Реджеб; Михаел Делийски; Веселин Димитров.

Момент от общото събрание
Дарик Добрич

Гости на общото събрание бяха главният секретар на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев и главният директор „Регионални организации“ в БСК Мирослав Тончев.

Митрев подчерта значимостта на област Добрич за общото икономическо развитие на страната и необходимостта от активизиране на местната Стопанска камара в подкрепа на регионалния бизнес. Той изрази увереност, че новото ръководство има потенциала да консолидира местния бизнес около ключовите проблеми и в диалог с местната власт да търси съответните решения. Според него, трябва да се търсят по-справедливи ставки на местните данъци и такси, особено такса „битови отпадъци“, която се формира погрешно в момента. От властимащите се очаква облекчаване на административните режими, особено за микро и малките предприятия, създаване на възможности за участие в обществени поръчки. Митрев смята още, че бизнесът трябва да се включва в определянето на наредбата за обществения ред и осигуряването на сигурността.
 
„Благоденствието на един народ идва от благоденствието на неговите предприемачи. Трябва да използваме, отглеждаме и поощряваме предприемаческия дух, за да си подредим държавата и да осигурим силна икономика“, каза Добри Митрев и добави, че добрите условия за бизнес ще доведат и до промени в тежката демографска картина у нас, като привлекат завръщащи се обратно в държавата наши сънародници.