/ ThinkStock/Getty Images
Международният форум "Българско наследство" в Балчик посвещава предстоящото си шесто издание на 80-годишнината от подписването на Крайовския договор и ще възкреси исторически страници от преселението на севернодобруджанци в родината, съобщи Маруся Костова, директор на едноименното сдружение, което организира проявата.

Велоалея ще свързва Балчик с курортен комплекс „Албена”

Форумът отправя покана към университетски преподаватели, музейни специалисти, краеведи за дискусията като очаква в дните между 25-27 август и фолклорни състави от Румъния, които са съхранили българските традиции.

От село Саръгьол, окръг Тулча, откъдето са се преселили през 1940 година повечето предци на днешните жители на Балчик, директорът на местното училище и на етнофестивал Думитру Каймакан ще доведе певци и танцьори, каза Маруся Костова.

Ще бъде подредена и документална изложба за създаването на читалищата в района през 40-те години на миналия век, чиито активни деятели са били преселилите се севернодобруджанци.

Балчик ще пристъпи към ускорени процедури за продажба на сгради по селата

В дните на форума ще се състои и традиционната научна конференция за етнологията на българите, която ще води преподавателят в Тараклийския държавен университет и други висши учебни заведения в Молдова доцент д-р Елена Ратеева.

Очакват се нови проучвания от млади краеведи, които ще представи дългогодишният преподавател в български училища в Украйна и журналист във вестник "Роден край" в Одеса Татяна Ковтун, информира директорът на "Българско наследство".
БТА