Без нарушение на мерките  за АЧС в Ловно стопанство „Каракуз“
Без нарушение на мерките за АЧС в Ловно стопанство „Каракуз“ / Галина Георгиева
На територията на Държавно ловно стапанство „Каракуз“ в област Силистра няма следи от умрели животни, включително  диви свине. Според събраната информация, няма подадени сигнали за подобни случаи на тел. 112,  към който гражданите трябва да се обръщат при евентуални ситуации и наблюдения.
 
Това  са констатациите  от поредната проверка на изпълнението на утвърдените изисквания от МЗХГ и от Агенцията за безопасност на храните, вкл. и във връзка с влязлата в сила през м. май т.г. Инструкция за прилагане на мерки по надзора след констатиране на положителен случай на АЧС, предназначени за изпълнение от регионалните дирекции по горите, ловно-рибарските дружества и др., съобщиха от пресцентъра на Областна администрация в Силистра.

ОДБХ: Няма нов случай на АЧС в Добричко
 
Проверката е установила също, че на входа и на изхода на ДЛС всяко превозно средство и влизащ по работа човек преминават през санитарен контрол и пръскане с разтвор. На място бе установено, че от него в стопанството разполагат с достатъчно количества, от които се раздават за ползване на горските служители – за тях работата по проблема с АЧС е допълнително натоварване в период, когато тече маркиране на дървета, предназначени за огрев.
 
Посетен е бил пунктът за първична обработка и съхранение на дивечово месо, където има специален фризер и други задължителни помещения. В състояние за надеждно ползване е изискуемата по закон бетонна яма, където се вкарват при нужда т.нар. странични животински продукти.
 
Задължение на ДЛС, както и на другите подобни структури е всеки петък да подават информация за изпълнение на административните и теренните мерки. От ОБДХ Силистра е изказано задоволство, че на територията на област Силистра до този момент няма регистрирано огнище на АЧС, като една от причините са положените усилия на всички институции през миналата година и досега.
 
По информация от ОПУ Силистра, в трите направления – за Русе, Шумен и Добрич/Варна, поне 15 само в област Силистра са местата, снабдени с контейнери, подлежащи на дезинфекции с препарати, предоставяни безвъзмездно от ОБДХ. Кметовете на населени места ще извършват това в рамките на населените места. Подобни действия са вменени и на ловните дружинки по места.