/ netinfo
След сигнал за изтичане на непречистени отпадъчни води в коритото на река Екренска е извършен съвместен обход на представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Варна, Община Балчик и кмета на с. Кранево, съобщиха от дирекцията. Реката пресича с. Кранево и нерегламентираното заустване в нея е предпоставка за замърсяване на водите на река Батова и на зоната за къпане в Черно море.
 
Извършен е оглед на канализационния колектор, преминаващ над река Екренска и част от канализационната система „с. Кранево - к.к. Албена“. Констатирано е, че в резултат на наводненията през 2014 г., металният колектор е прегънат многократно и на едно от местата е установено изтичане на отпадъчни води с малък дебит.   

Плажът в Кранево е наводнен от проливните дъждове   

По течението на реката, след точката на заустване, не се наблюдава опалисценция и не се усеща специфичен мирис на битово-фекални води. Взета е водна проба, която ще бъде изследвана по физико-химични показатели.
 
Дадено е предписание на кмета на Община Балчик, в срок до 10 май да бъде възстановен канализационния колектор в частта, преминаваща през река Екренска, с което следва да се преустанови изтичането на отпадъчни води в реката, а от там и в морето.

Кметът на Кранево Румен Николов заяви пред Дарик, че при него не са постъпвали никакви оплаквания от живеещи в селото. Проблемът е от 2014 година и идва от една кооперация, където живеят няколко семейства.

Той лично е запознавал със ситуацията министрите на околната среда и на туризма. Нещата биха се оправили с изграждане на нов канал с дължина 730 метра, но общината не можела да задели необходимите средства в размер на над 1 млн.лв.