129 деца ще бъдат първокласници в Тервелско
129 деца ще бъдат първокласници в Тервелско / Дарик Добрич

Новата учебна година започва на 15 септември за 7 общински и 1 държавно училище в община Тервел, съобщават оттам. В готовност да посрещнат малчугани са 15 детски градини и една детска ясла. За първи път училищния праг ще прекрачат 129 деца. Най-голям брой първолаци очакват в СОУ „Й.Йовков" Тервел - 42 , а училището в село Орляк ще посрещне 26. В средните училища в общината за тях са закупени униформи. Първолаци в самостоятелни паралелки ще учат още в селата Каблешково, Коларци, Безмер и Нова Камена. В Зърнево няма нито едно дете, което да постъпва в първи клас.

В училищата и детските заведения са извършени регулярни текущи ремонти и хигиенизиране, съобразени с финансовите възможности и нуждите. Извършено е преразпределение на медицинските лица в здравните кабинети в образователните звена. Изменението е продиктувано от промяна на броя на децата в определени райони на общината. Профилактичните зъболекарски прегледи на учениците от пети до осми клас по общинската програма за профилактика на ученическото здраве ще бъдат продължени и през тази учебна година.

Общината кандидатства през 2010 г. с два проекта, които касаят инвестиции в общинското образование. Единият е по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси" - за допълнителна работа с деца и ученици от училищата и детските градини, съпроводени с подобряване на материалната база - нови костюми, пособия и др.. Вторият е по Оперативна програма „Регионално развитие" - за енергоефективни ремонтни дейности по сградите на СОУ „Й.Йовков" и ОУ „Отец Паисий" в село Нова Камена. И двата проекта са в процес на оценка.

Продължава и осигуряването на безплатни закуски за децата до 4-и клас в училищата и доставката на мляко и плодове за децата от предучилищните групи в детските градини.