В помощ на децата със СОП
В помощ на децата със СОП / sxc.hu

Сдружение “Призвание” откри център в помощ на родителите на деца със специални образователни потребности. Той се намира на улица “Сливница” 39, етаж 4. Нарича се „Различното място”. Там екип от млади психолози ще помага на възрастните, които изпадат в социална изолация и депресия, заради грижите по своите особени наследници. Услугите, които предоставя центърът са следните:

Информационни срещи с родители, Психологически тренинг с учители, Група за самопомощ на родители на деца със СОП, Индивидуални психологически консултации с родители на деца със СОП, Социално посредничество на родители на деца със СОП, Арт терапия с родители и деца със СОП и Фото клуб с родители на деца със СОП. Важно е да се отбележи, че всички дейности са безплатни.