/ пресцентър
Най-новата гимназия в Бургас пусна обява за учители по информационни и комуникационни технологии. Задължителните документи, които кандидатите следва да представят са диплома за завършено висше образование и придобита квалификация „Учител“, заявление за заемане на длъжността до Директора на гимназията, професионална автобиография, трудова книжка, мотивационно писмо, учителско портфолио, документ за владеене на поне един от езиците за програмиране - C, C#, Java, Java Script и HTML, CSS, да познават облачните услуги на Microsoft и GOOGLE и декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец. 

Предимство на кандидатите ще носят владеене на английски език на ниво В2, С1 или С2 от Общата европейска езикова рамка, опит като преподавател по информационни технологии, компютърни науки и други дигитални технологии, опит в разработването на учебни материали, документ за поне една от технологиите C#, Java, HTML, CSS и др. основни езици за програмиране, опит в използване на локална мрежа, участие в национални и международни проекти и програми. За работа могат да кандидатстват и хора, които не са от Бургас, стига да отговарят на останалите условия. 

За тях ще бъдат осигурени апартаменти за преподаватели в ученическото общежитие. За допълнителна информация пишете на jobs@codingburgas.bg.