Тонове канални отпадъци вмирисаха Странджа
Тонове канални отпадъци вмирисаха Странджа / netinfo
Тонове канални отпадъци вмирисаха Странджа
32098
Тонове канални отпадъци вмирисаха Странджа
Тонове канални отпадъци вмирисаха Странджа
  • Тонове канални отпадъци вмирисаха Странджа
  • Тонове канални отпадъци вмирисаха Странджа

 

Върху площ от около 10 дка в границите на ПП Странджа, в 300 метровата гранична зона с Република Турция се изсипват огромни количества биомаса, която според жителите на Малко Търново е основно от човешки фекалии. Това е  проблемът, който тормози цялото население на пограничната община. Съгласно чл. 31 т. 5 от Закона за защитените територии в природните паркове не могат да се внасят отпадъци под каквато и да е било форма. Представители на ПП Странджа и експерти от Българско фондация Биоразнообразие изразиха опасения , че депонираните отпадъци могат да доведат до разпространение на опасни зарази. На около  400-500 м мястото, край Делиевска река е свещената за малкотърновци местност Света Троица, с мегалитно тракийско светилище, която се посещава от българи и турци.

За първи път подобни канални отпадъци се изсипват в Странджа, кометира за Дарик зам.-кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Става въпрос за възстановителна рекултивация на терена на бившия рудник  „Бърдце”, собственост на обявеното в ликвидация дружество „Бургаски медни мини”.

Проектът вече е финализиран. Не е ясно какво ще бъде засято върху облагородения терен, опасяват се жителите на странджанската община. Според тях липсва каквато и да е информация за съдържанието на отпадъците и ефекта от тяхното наслояване, което създава паника сред населението.

Същевременно проверката на РИОСВ е установила, че утайки се превозват от ГПСОВ-Бургас до участък „Бърдце” – предмет на рекултивацията. По трасето от Бургас - гр. Малко Търново няма замърсяване с утайки и миризми, са констатирали от инспекцията.

Адската смрад обаче трови вече три месеца улиците на Малко Търново.

„Всеки ден четири камиона от по 20 това минават разстоянието от Бургас през Малко Търново до бившия рудник „Бърдце” и носят отпадъци от пречиствателната станция на областния град”-споделиха жители.

Миризмата е непоносима, понякога пада и течна маса върху шосето. Местните хора  сигнализират  в общината и  дирекцията на ПП Странджа. Директора на ПП Странджа Стефан Златаров е информирал и областния управител на Бургас Константин Гребенаров.

Специалисти от Дирекцията са  направили проверки на място. Сигнализирахме РИОСВ Бургас, откъдето ни уведомиха, че  това са „стабилизирани и минерализирани утайки” от пречиствателна станция Бургас, коментираха от Дирекцията на парка

Чуйте какво казаха  Дарик Стефан Златарев директор на ПП Странджа и областният  управител Константин Гребенаров

Файл 1 Стефан Златарев

Файл 2 Константин Гребенаров

За да бъдат разсеяни опасенията на местните жители относно състава на влаганите в рекултивацията утайки, вчера Регионална лаборатория и РИОКОЗ са взели проби за анализ. Резултатите ще бъдат готови след около 14 дни, съобщиха за Дарик от РИОСВ Бургас.