Разливът вече отрови и птици
Разливът вече отрови и птици / БФБ

Нощна чапла, риби, земноводни, включително и екземпляри от защитената жаба „сирийска чесновница” са сред жертвите на бензиновия разлив близо до защитената местност „Вая“.

Територията около бедствието е ключова за хранене на гнездящите там сиви и ръждиви чапли и особено на нощните, които тази година са над 90 двойки. В тръстиковите масиви живее и гнезди и „големият бик”.

Има вероятност замърсените води да са навлезли в езерото и да са нанесли щети на обитателите на защитената местност и техните местообитания, съобщиха от Българската фондация „Биоразнообразие”.