/ netinfo

Събрание с цел създаване на инициативен комитет за провеждане на местен референдум с цел излизането от община Созопол и прехвърлянето на селото към община Бургас, ще се проведе в неделя, предава burgasnews.bg. Събранието е насрочено за 10.00ч. на 2 септимври пред кметството на селото. Проблемите на Присад са свързани най-вече с водоснабдяването и канализацията.

Черни връх с референдум за преминаване към Бургас

В селото, което се намира на 25,5 км. от Бургас и на 39,5км. от Созопол, има напрежение заради прекъсване на водоподаването му от язовир Мандра. Преди това хората са използвали тази вода като промишлена и са поливали градини и лозя с нея.

След ограничаването на достъпа им до язовира, се налага да поливат с питейна вода, което води до проблеми с водоснабдяването и оскъпяване на продукцията им. Има проблеми ис канализацията.

В Присад живеят постоянно 123 човека

Има и много къщи, които се използват сезонно за вили. Според Закона за административно-териториалното устройство на Република България е необходимо желанието на хората да е изразено в подписка от най-малко 25% от избирателите в населеното място т.е. в случая са необходими подписите на 31 човека. Искането се придружава с аргументирано становище на кмета на Созопол и се изпраща на заинтересуваните общински съвети в Созопол и Бургас.

Провал на референдума за Бургас-Александруполис

Те се произнасят и становището им се изпраща до областния управител. Той се произнася по законосъобразността на искането и предлага на общинския съвет на общината, от чиято територия се иска отделянето, да приеме решение за произвеждане на референдум в съответното населено място.

За да е валиден референдумът е необходимо в него да са участвали 40% от жителите и повечето от тях да са гласували с „Да“. След това Министерският съвет се произнася по случая.