Отиваме на купон... След 23.00 ч. не може

С изменението на Закона, Вместо партита, в курортите ни ще има сиеста.
С изменението на Закона, Вместо партита, в курортите ни ще има сиеста. / Снимка: Лалка Димитрова
Заведенията в курортите и в жилищните квартали няма да имат право да озвучават открити площи между 14.00 и 16.00 ч. и между 23.00 и 08.00 ч. Производствените и търговските обекти в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение нямат право да ги зареждат между 23.00 и 8.00 ч.

Това е записано в проект за изменение на Закона за защита от шума в околната среда.  
Той е изготвен от вицепремиера Валери Симеонов и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев изготвиха и вече е публикуван за обществено обсъждане

Забранява се още: озвучаването на открити площи от пътни транспортни средства, с озвучителни средства без монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука, озвучаването на открити площи от плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, които плават във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България.

Глобите при първоначално нарушение ще са от 500 до 2000 лв., за повторно - до 10 000 лв..
 
Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение ще се изземват и задържат веществените доказателства, свързани с нарушението, а при издаването на наказателното постановление ще се отнемат в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец", пише още в законопроекта.