/ Дарик Бургас
На редакционния ни електронен адрес се получи писмо, озаглавено „Промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП“. Към него има прикачен .zip файл, който в никакъв случай не отваряйте! Посланието изглежда буквално по този начин:

Измамници пращат фалшиви мейли от ЧЕЗ за несъществуващи задължения

„Уважаеми госпожи и господа,

Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП. Необходимо е да се запознаете с нововъведенията с цел спазване на всички срокове.

Напомняме, че в случай на данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Внимание!

Всички подробности касаещи изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.
Национална агенция за приходите.“

След разговор с пресцентъра на Териториалната агенция на НАП бяхме посъветвани да не отваряме прикачения файл и веднага да изтрием писмото.

Подател е „taka 1114@tvk.ne.jp“