р
р / Регионален музей Бургас
Образователни помагала „Обреден календар за моми и ергени" ще помагат на децата от първи до четвърти клас да се запознаят с някои от най-обичаните български обичаи под формата на ролеви игри. Те са разработени в партньорство между Регионалния исторически музей в  Бургас и училище "Епископ Константин Преславски" в града. Проектът е финансиран от Министерството на културата по програма ,,Музеят като образователна среда".

Създадени са две печатни издания с електронна версия за учителя и за ученика, в които е представена информация за Кукеровден, лазаруване и коледуване. Целта е да се подпомогне дейността на педагозите в начален етап на обучение при запознаване на децата с българския празничен календар. Той е под формата на програма, включваща специално разработени ролеви игри, адаптирана информация с речник на непознатите думи и картинки за оцветяване.

Възприемайки по интерактивен начин децата ще са въвлечени в пресъздаването на традиционната култура с акцент върху Бургаския край. За всяко училище в община Бургас с начален курс на обучение е предвиден екземпляр от помагалата, които те могат получат от Регионалното управление на образованието. Част от книжките ще бъдат изпратени и до 30 български училища в чужбина.

Ако искате да използвате помагалата, можете да ги изтеглите оттук: http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=encyc&enc=trcalender