За озеленяването на дворното пространство специално бяха подбрани видове, които са приспособими към градската среда, т.е не само устойчиви, но и подобряващи качеството на въздуха.
За озеленяването на дворното пространство специално бяха подбрани видове, които са приспособими към градската среда, т.е не само устойчиви, но и подобряващи качеството на въздуха. / Снимка: Пресцентър
Дръвчета от видовете кипарис, платан, туя, бор, кедър и дървовидна ружа вече растат в двора на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас.
 
За озеленяването на дворното пространство специално бяха подбрани видове, които са приспособими към градската среда, т.е не само устойчиви, но и подобряващи качеството на въздуха.
 
Залесяването на училищния двор на гимназията е поредна стъпка от цялостната стратегия на Кроношпан за опазване на околната среда, включваща рециклиране на дървесни отпадъци, залесяване и отглеждане на нови гори.
 
Така новозасадените дръвчета образуваха най-младата за момента гора в Бургас. Това е първата съвместна инициатива на училището и „Кроношпан България“ ЕООД.

озеленяване

Ключов момент в стратегията на компанията е насърчаването на  творческото и екологично мислене на младите хора чрез конкурса „Мисли зелено“.
Чрез него учениците от Бургас всяка година получават финансова и логистична подкрепа от Кроношпан за свои еко инициативи и проекти, свързани с опазването на околната среда.
 
Залесяването в двора на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации стана възможно и със съдействието на ТП ДГС Бургас.
 
През тази година Кроношпан започна кампания по събиране, сортиране, обработка и рециклиране на дървесни отпадъци и по този начин показа на практика, че кръговата икономика в Бургас е възможна. Получената суровина от отпадната дървесина ще бъде използвана в производството. Според анализите един тон рециклирани дървесни отпадъци спасява от изсичане осем до десет дървета.