„Кметове на Несебър след 1878 г.” в над 40 световни библиотеки

/ netinfo

В навечерието на 35-та годишнина от вписването на Старинен град Несебър в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, Националната ни библиотека „Св. св. Кирил и Методий” изпрати изданието „Кметове на Несебър след 1878 г.”, което беше представено през лятото, на 41 световни библиотеки.

Възпоменателен медал „Свети Иван Рилски“ за Несебър

Сред тях са Конгресната библиотека във Вашингтон и световни книгохранилища
като Руската държавна библиотека, Библиотеката на крал Алберт I в Брюксел, националните библиотеки в Мадрид, Рим, Анкара и Токио, Кралската библиотека в Швеция, националните библиотеки в Пекин и Париж. 

Несебър подема нови образователни инициативи

"Включването на изданието във фондовете на 41 световни книгохранилища е подкрепа както за статута на Старинен Несебър, така и за многобройната българска диаспора и поколенията млади българи, които растат като граждани на света и се нуждаят от свои национални духовни опори", пишат в съобщение до медиите от общината.