В презентацията участваха заместник-кметът РУска Бояджиева и кметът на Поморие Иван Алексиев
В презентацията участваха заместник-кметът РУска Бояджиева и кметът на Поморие Иван Алексиев / Пресцентър Община Бургас
Процесът по изграждането на модерна анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас, вече е в ход. В момента тече процедура по избор на проектант по дейностите за изграждане на съоръжението, подадените оферти са две.

Това съобщиха на пресконференция експерти, работещи по реализирането на проекта, заместник-кметът на Бургас по въпросите на екологията Руска Бояджиева и кметът на Поморие Иван Алексиев.

Партньори по проекта са общините Бургас, Поморие и Несебър. Целта му е намаляване на количеството битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране.

Това ще доведе до намаляване на емисиите парникови газове и ограничаване изменението на климата. На площадката ще бъдат открити и нови работни места, стана ясно по време на презентацията.

Анаеробната инсталация ще е с капацитет за преработка на 30 652 тона годишно. Тя ще се състои от 8 биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи, и мобилно оборудване.

От преработените отпадъци чрез специална система от биогаз ще се произвежда електрическа и топлинна енергия. Инсталацията ще е на улица "Крайезерна", в района на пречиствателната станция за отпадни води.