/ netinfo
Проектът "БУЛЕВАРТ - Мрежа на сетивата" обединява Община Бургас и широк кръг от партньори около целта обновената пешеходна "Богориди" и околните улици да се превърнат в знаково място за създаване и потребяване на изкуство, култура и забавления.

Ще домакинстваме Балканското по бийтбокс

Общите усилия могат да превърнат това пространство в естествено поле за изява на поети и писатели, художници и артисти, в място за фестивали, арт инсталации и театър. 

Община Бургас предлага на участниците в Мрежата на сетивата индивидуална административна и консултантска подкрепа, финансови стимули, както и активно популяризиране на събитията чрез своята платформа във виртуалното интернет пространство.

От 25 юли "БУЛЕВАРТ" търси своите първи участници, които да заредят с енергия и идеи бъдещия Творчески квартал на Бургас и заедно с организаторите да развият инициативата. До 20 август всеки бургаски артист, предприемач и общественик може да кандидатства, за да бъде избран сред първите "жители" на Квартала.

Малко повече от седмица до „Музикален импулс“

За членство в мрежата се кандидатства с проектна инициатива, която е или 100% финансирана от кандидата
, или с бюджет, финансиран минимум до 50% от кандидата и съфинансиран от Община Бургас.

Част от кандидатите могат да получат и финансов стимул за новото си начинание. Още за проекта четете тук