По примера на Бургас и Българово, Несебър също може да привлича малки Екологични производства, които да гарантират целогодишна заетост и стабилни доходи, счита Терзиев
По примера на Бургас и Българово, Несебър също може да привлича малки Екологични производства, които да гарантират целогодишна заетост и стабилни доходи, счита Терзиев
Планират индустриален и логистичен парк в Несебър
Уникална идея, която да изстреля Несебър в икономически, социален и екологичен план и да осигури целогодишна заетост и разширяване на общината, предлага общинският съветник Атанас Терзиев.
По примера на Бургас и Българово, Несебър също може да привлича малки Екологични производства, които да гарантират целогодишна заетост и стабилни доходи, счита Терзиев, автор на идеята за парка.
Според него теренът около претоварната станция край град Несебър е подходящ да приеме такъв индустриален парк, защото вече има изградени вода и канал, път и електроподаване.

атанас терзиевВече са водени и разговори с потенциални инвеститори, които имат интерес към отваряне на малки производства за хранителни изделия и спортни пособия в район с голямо търсене на такива стоки. Приоритет, естествено, ще имат производства с екологичен профил, свързани с отдиха, водните спортове и хотелско-ресторантьорския бизнес, за да имат близка връзка със своите клиенти на терен, казва Терзиев.

От цялата необходима инфраструктура, остава да се изгради единствено линия за доставка на газ. Терзиев вече е водил разговори със зам. министъра на енергетиката Жечо Станков, който е потвърдил, че подобен проект за газопреносна мрежа в района е реалистичен. Той ще бъде изключително рентабилен, защото ще захранва и хотелите по маршрута Бургас-Несебър. 

Това, което прави проекта за индустриален и логистичен парк в Несебър възможен, са наличието на бърза връзка с главния път Несебър-Бургас, близостта на големия град, близостта на пристанище и летище, както и връзка с магистралата, защото инвеститорите се интересуват лесно да транспортират суровини към зоната и да изнасят от нея готовата продукция в различни направления. 

 

Уникално: Несебър ще има университет... сред най-добрите в света!За жителите на община Несебър индустриалната зона ще донесе постоянна заетост и стабилни доходи. Интересен факт е, че общината се обезлюдява въпреки високите сезонни доходи. Младите не могат да разчитат само на сезонна работа и напускат. Зоната ще създаде нова среда за целогодишен живот в района.
На набелязания терен вече функционира едно индустриално предприятия, това е претоварната станция, където се събира и опакова боклука на Несебър и Слънчев бряг. Наличието на работещо предприятие е ключов фактор за привличане на нови инвеститори, защото то е нагледен пример, че теренът е подходящ за индустриален обект. В близост пък е отреден парцел за изграждане на газоразпределителна станция. Всички тези фактори правят проекта за индустриално-логистичен парк едно естествено и изгодно решение за района и ще привлекат нови инвестиции и работни места, убедени са експерти, работили в изграждането и развитието на индустриалната зона в Бургас.