/ ЮЗУ
Ас. д-р Анна Покровнишка, преподавател във Факултета по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“, бе сред участниците в международната творческата проява „Арт Лабиринт 2018“. Тя представи  арт обекта „Конят“, който и донесе награда в областта на скулптурата.

Преподавател от ЮЗУ получи награда в областта на скулптурата
Снимка: ЮЗУ

Преподавател от ЮЗУ получи награда в областта на скулптурата
Снимка: ЮЗУ


Студентският съвет на ЮЗУ провде конференция под надслов „Толерантност и нетърпимост в съвременния свят“

Инициативата, която се проведе в Скулптурния парк Илинденци бе организирана от фондация „Арт център - Илинденци“. Организаторите вече 20 години активно популяризират съвременното изкуство и провокират творческия обмен в национален и международен аспект.

Преподавател от ЮЗУ получи награда в областта на скулптурата
Снимка: ЮЗУ


Една от основните цели, които си поставят те е приобщаването на творбата към пространството и превръщането й от лично в обществено притежание. Това дава възможност за комуникация между автор и публика и разширява възможностите за популяризиране на изкуството.