Паскалев прогнозира фалити на местни фирми, МОСВ дължи на Общината 5 млн. лв.
Паскалев прогнозира фалити на местни фирми, МОСВ дължи на Общината 5 млн. лв. / снимка: Дарик - Благоевград, Елина Христова

2009 г. бе доста напрегната, но и изключително успешна за Община Благоевград, обяви кметът Костадин Паскалев по време на разширено заседание на Общинския съвет на БСП. Подходихме с ясното разбиране, че най-важното за развитието на общината е да се обединят всички усилия, за да се постигне максимална ефективност по усвояване на средства от всички възможни фондове за финансиране, посочи Паскалев. В общината беше налице сериозно изоставане в развитието на инженерната инфраструктура и поради това мобилизирахме усилията си с ускорено проектиране на голяма част от нуждаещите се от рехабилитация и реконструкция обекти. И ако миналата година по това време говорехме за подготвени проекти, с които да кандидатстваме за финансиране, то днес имаме реално изпълняващи се проекти, отбеляза градоначалникът.

Още в първата година от мандата успяхме да реализираме 22 км пътища, което е 25 % от цялата общинска пътна инфраструктура. Изградени са пътните отсечки Благоевград - Бодрост, Зелен дол – Горно Българчево, Благоевград – Церово и Благоевград Марулево, уточни Паскалев. Обектите вече са в експлоатация. Част от тях са финансирани със средства на строителното ведомство, други – по Оперативна програма “Регионално развитие”. Тази година успяхме да направим рехабилитация на 10 водохващания в съставните села в общината, финансирана чрез общинския бюджет. Смятам, че успяхме да гарантираме по-добро водоподаване включително и през летните месеци в тези села, каза още благоевградският кмет.

Успяхме да кандидатстваме с 12 проекта по оперативни програми, като за 10 от тях получихме одобрение и вече се реализират. Заложена в предизборната платформа бе реконструкцията на квартали от 25-и до 42-ри в централна градска част, както и в кварталите “Старо Струмско” и “Грамада”. С много труд и усилия, първо през Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към ековедомството, а след това и по Оперативна програма “Околна среда”, в крайна сметка успяхме да осигурим средства за изпълнението на тези обекти, заяви Костадин Паскалев в отчет на изпълнението на общинската инвестиционна програма пред актива на БСП.

Вече имаме изградена близо 22 км. ВиК инфраструктура на територията на Благоевград при това само в рамкиет на 9 месеца. В “Баларбаши” тя е близо 2 км, в “Старо Струмско - около 6 км,  а в “Грамада” – близо 9 км. Такова чудо в Благоевград не се е случвало от времето на корпуса, отбеляза градоначалникът. Той допълни, че заедно с тази инвестициия, във въпросните квартали е направена и газификация, което според него е безспорен успех. Предстои приемането на газоразпределителната мрежа и пускането на газта до потребителите.

Въпреки че не бяха предвидени средства за довършването на улиците, успяхме да преасфалтираме настилките в “Грамада” и “Баларбаши”, както и да изкърпим улиците в  “Старо Струмско”. Работата в квратали от 25-и до 42-ри продължава. За мое голямо съжаление се оказа, че нито гражданите, нито политиците и хората на управленски постове се интересуват от тези постижения, а те са резултат от огромни усилия на целия кметски екип, каза Костадин Паскалев. 10 -12 човека от администрацията се занимават ежедневно с проектите, които изпълняваме. Имаме служител, на когото през последната седмица му се събират 40 часа в Министерството на околната среда и водите в непрестанно коментиране на писмата, които хвърчат по “пощенски гълъби” от ведомството към Общината и обратно, за да ни се възстановят парите, които вече сме платили, обяви Паскалев. По думите му до момента екоминистерството дължи на Общината близо 5 млн. лв.

Изпълнението на тези обекти започна в края на февруари и началото на март и въпреки едногодишния срок за завършването им, приключиха 4-5 месеца по-рано. Жителите на съответните квартали бяха предупредени за временното неудобство покрай строителните дейности и помолени за търпение в рамките на 6-8 месеца, но въпреки това с редица политически цели и задачи бяха направени опити да се дискредитира дейноста на Общината по тези проекти, постигнали частичен успех, казвам го с огорчене заради положените от екипа усилия, обяви още кметът. Той допълни, че тези дейности ще продължат и през следващата година, като вече има спечелени два нови проекта по ОП “ Околна среда”, с които ще се препроектира ВиК инфрастуктуата в централна градска част.

Благоевградският кмет обяви, че е силно изненадан от липсата на дебати при приемането на бюджет 2010, който той нарече тъмен и неясен от една страна, и безкрайно рестриктивен по отношение на общинските бюджети, от друга. Той призна, че общините са изправени пред тежки проблеми по реализацията на капиталовите програми. Аз лично съм стигал до ситуации, в които ми е идвало да си взема шапката и да си тръгна поради липсата на възможност за нормален диалог с когото и да било за работата по оперативните програми, каза той. Давам си сметка, че нито държавата, нито общинските администрации имат опит в тази дейност, но не може Общината да плаща за изпълнението на проектите, а възстановяването на вложените пари да се бави безкрайно. В крайна сметка се оказва, че непрекъснато трупаме задължения и свиваме разходите във всички останали направления. Държавата дължи пари на общините, общините на фирмите, а фирмите помежду си, коментира градоначалникът.

Новото правителство не разбра, че става въпрос за една огромна междуфирмена задлъжнялост, която много скоро ще избухне. Предстоят фалити на благоевградски фирми, и то по простата причина, че някой си мисли, че може да се катери по главата на другия, вместо де се стиснат ръцете и да се работи максимано ефективно за усвояване на евросредства, категоричен е Костадин Паскалев.  

Ако държавата обаче продължава да бави междинните плащания и ние ще бъдем принудени да се откажем от работа по проектите. Една груба грешка, допусната от правителството на ГЕРБ, е 5-процентното съфинансиране по оперативните програми, което означава игнориране на малките общини.

По думите му през тази година значително са намалели приходите в Общината по отношение на данъка за възмездно придобиване на недвижими имоти, които са изпълнени едва на 30 % от заложените средства. Това означава, че на практика няма сделки – не се продават апартаменти, намаляла е и продажбата на МПС, каза Паскалев.

Той изрази задоволство от работата на администрацията въпреки проблемите от гледна точка на услуги на граждани, при изработването на Общия устройствен план и ПУП-овете. На базата на изготвените за кратък период от време проекти през следващата година ще разполагаме реално с около 25 млн. лв. привлечени средства по оперативни програми и c още около 5 млн. лв. собствени средства, което в условия на криза е добра база за капиталовата програма на Общината, смята Костадин Паскалев.