/ Димитър Попов

Най-новата инициатива на БДЗП - Гоце Делчев и читалище "Изгрев 1930" в с. Баничан се нарича "Осинови щъркелово гнездо". Всеки, който желае може да осинови щъркелово гнездо, като финансира табела с надпис на името на лице, медия, организация или семейство, която ще бъде поставена на избрано от тях гнездо. По този начин приятелите на птиците и природата ще изразят желанието си да полагат грижи за опазването на гнездото и да бъдат отговорни за неговото бъдеще.

ЧЕЗ Разпределение стартира поредица от мерки за защита на щъркелите

Осиновителите ще могат да го посещават и наблюдават в удобно за тях време. Заедно с това ще се събира информация за гнездата и ще се гарантира тяхното опазване. Не е задължително осиновителите да са местни жители. След като гнездата в село Баничан бъдат осиновени, ще се пристъпи към осиновяване на гнездата в Хаджидимово, като приносът на местните хора ще бъде от съществено значение.

Щъркелите се завърнаха в Белозем, ще им правят музей

Засега в БДЗП - Гоце Делчев имат заявка за осиновяването на 3 гнезда, включително и от чужбина. Общият брой на гнездата в с. Баничан са 12, а в Хаджидимово - 29. Данните са от последното Седмо международно преброяване на белия щъркел проведено през 2014-2015 г. от Българско дружество за защита на птиците и партньори, уточни председателят на гоцеделчевския клон на БДЗП Димитър Попов.