Приблизително 62% от родителите на учениците от първи до четвърти клас от област Смолян са дали съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи тестове, за да могат да се обучават присъствено.

Част от учениците се връщат в клас още днес, а другите от вторник следващата седмица, тъй като тестовете за учениците са осигурени от МОН, но училищата все още закупуват необходимите тестове за педагогическия и непедагогическия персонал.

В момента в областта са доставени около 4450 теста, а броят на децата от първи до четвърти клас е 2506 и за около два пъти ще са достатъчни. Очаква се ако тази ситуация продължи да бъдат доставени още.

МОН: Тестовете се бавят, в 15 области учениците остават онлайн

Тестването на децата ще се извършва в училище, от педагогически специалисти, медицински персонал и родители доброволци, като те са длъжни да имат или зелен сертификат или валиден отрицателен тест.

Към момента заради висока заболеваемост учениците от общините Смолян, Чепеларе и Баните учат изцяло онлайн, а учениците в останалите общини без Доспат и Златоград са на ротационен принцип на обучение.
 
Информационна агенция Фокус