/ IStock
Планираната реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС ще замени националните правила за данъчно облагане на предприятията, заяви днес комисарят на ЕС по въпросите на икономиката Паоло Джентилони.

"Рамката за подоходно облагане на бизнеса в Европа" (BEFIT) ще "замени националните системи за корпоративно данъчно облагане за дружествата, попадащи в обхвата, като по този начин ще намали разходите за спазване на изискванията и пречките пред трансграничните инвестиции", каза той по време на събитие на ЕС.

Тя ще се основава на глобалното споразумение за двукомпонентен корпоративен данък, което беше договорено между повече от 130 държави през 2021 г. и се състои от преразпределение на облагаемите печалби (известно като Първи стълб) и от минимална основа за корпоративен данък от 15 % (известна като Втори стълб), като ЕС се бори да ратифицира последния от тях заради последвалото вето първо от страна на Полша, а сега и от страна на Унгария.

Но тя "ще отиде по-далеч", каза Джентилони. Тя ще има "ключови характеристики на опростена обща данъчна основа и разпределение на облагаемите печалби между държавите-членки", като по този начин ще се ограничат данъчните политики в рамките на блока, чрез които държавите се стремят да привличат предприятия, като ги примамват с благоприятни данъчни режими.

Понастоящем реформата е планирана за второто тримесечие на 2023 г., съгласно работната програма на Комисията. Обществената консултация ще продължи до 26 януари.

Данъчните инициативи винаги са сложни, тъй като изискват съгласието на всички 27 държави от ЕС, подчертава Политико. 
БГНЕС