/ iStock/Getty Images
Кипърският президент Никос Анастасиадис обяви днес план за възстановяване на икономиката след пандемията от коронавирус, предвиждаща съществена трансформация на икономическата и социалната сфера, предаде ТАСС.

"Планът е пътна карта за епохата, която ще настъпи след коронавируса", каза Анастасиадис, представяйки плана, който беше утвърден от правителството в петък.

Президентът каза, че той ще бъде финансиран с 1,2 милиарда евро от фонда на ЕС за възстановяване на икономиката, 1,8 милиарда - от фонда за съгласуване на политиката и 1,4 милиарда - чрез привличане на частни инвестиции или частно-държавно партньорство.

Анастасиадис добави, че с помощта на утвърдената схема правителството иска да постигне модел за дългосрочно развитие на Кипър като страна с високо равнище на икономическа устойчивост, производителност на труда и конкурентоспособност, който да осигури надеждна система на здравеопазване и държава с всеобщо благосъстояние.

Президентът каза, че планът има пет основни направления. Първото се отнася до здравеопазването и предвижда модернизация на държавните и частните болници с отчитане на поуките от пандемията. Второто е свързано с реформи и инвестиции, свързани с преход към зелена икономика, включително в областта на енергетиката и транспорта, с борба с климатичните промени, рационално използване на водните ресурси и грижливо отношение към околната среда.

В плана са включени и мерки за повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на националната икономика, включително разширяване на производствената база, стимулиране на научните изследвания и иновациите.

Следващото направление е политика на цифрова трансформация, насочена към усъвършенстване на инфраструктурата на комуникациите и електронно управление.

Петата съставна част на плана се отнася до проблеми на заетостта, образованието и подготовката на квалифицирани кадри, внедряване на нова система за оценка на работата на преподавателите, разширяване на обхвата на безплатното задължително образование до деца на 4-годишна възраст, цифрова трансформация на учебните заведения, създаване на две нови технически училища в Ларнака и Лимасол.

Планът предвижда и модернизация на системата за социално осигуряване с цел усъвършенстване на пенсионната система, въвеждане на гъвкави форми на заетост, включително работа от вкъщи, както и създаване на допълнителни центрове за обучение на уязвимите групи от населението.
БТА