Потреблението на газ миналата седмица се е увеличило твърде много според Федералната мрежова агенция. Това се дължи на факта, че частните домакинства и малките търговски клиенти са консумирали средно значително повече от обичайното за този период в предходните години, съобщава „Тагесшау”.

Повишени доставки от Норвегия свалиха цената на газа в Европа

Въпреки енергийната криза, миналата седмица домакинствата в Германия са консумирали повече газ от средното.

"Ситуацията може да стане много сериозна, ако не намалим значително потреблението на газ", предупреди ръководителят на Федералната мрежова агенция Клаус Мюлер.

Според данните на регулатора, потреблението на газ от домакинствата и по-малките търговски клиенти през 39-ата календарна седмица е било 618 гигаватчаса, което е с почти 10% повече от средното ниво на потребление от 564 гигаватчаса за същия период през 2018-2021 г.

По данни на Федералната мрежова агенция, потреблението на промишлени клиенти миналата седмица е било само с 2% под нивото от предходните години - 1370 гигаватчаса. Въпреки това потреблението им вече не спада толкова силно, колкото в миналото.

Германия едва ли ще успее да избегне извънредна ситуация с природния газ през зимата, ако не постигне поне 20-процентни икономии в частния, търговския и промишления сектор, подчертава Мюлер: "Потреблението на природен газ също нарасна твърде много миналата седмица."

Лидерите на 44 европейски държави обсъждат безпрецедентната криза на континента

Частните домакинства и по-малките търговски клиенти са отговорни за около 40% от потреблението на газ в Германия. Останалите 60 % са големи промишлени клиенти.

Още във вторник Федералната мрежова агенция съобщи, че текущите нива на съхранение на газ в Германия са 92,08%. Доставките на газ в Германия " в момента са стабилни".

БГНЕС