ЕК насърчава борбата срещу бедността и социалното изключване
ЕК насърчава борбата срещу бедността и социалното изключване / снимка: DarikNews

Европейската комисия (ЕК) предложи днес пакет от общи принципи, подпомагащи страните в Европейския съюз в борбата срещу бедността и социалното изключване. По данни на Европейската комисия около 16 на сто от близо 500-милионното население на Европейския съюз са застрашени от бедност, като сред децата този процент нараства до 19. В същото време дълготрайната безработица сред гражданите на съюза надхвърля 3 на сто, а 15 на сто от европейците в училищна възраст отпадат рано от училище, което се отразява на целия им живот.

Въпреки увереността, че социалните плащания съдействат ефективно за намаляване на бедността (без тях отчитаната сега бедност в Европейския съюз би нараснала от 16 на сто до 26 на сто), Европейската комисия смята, че немалка част от включените в системите за социално подпомагане лица не се ползват ефективно от тези плащания.

Европейската комисия предлага страните в Европейския съюз да действат за т.нар. "активно приобщаване" или приобщаване към трудовия пазар на всички в състояние да работят, като същевременно се осигуряват достатъчно средства за достоен живот на хората в невъзможност да работят.

А за да бъде устойчиво интегрирането на пазара на труда, Европейската комисия предлага лицата в неравностойно положение да бъдат подпомагани със социални услуги и услуги по заетостта, за да се гарантират тяхното социално приобщаване и възможностите да извършват трудова дейност.

Днешните предложенията на Европейската комисия ще бъдат внесени в Съвета по заетостта и социалните въпроси на Европейския съюз, където до края на годината трябва да бъдат приети заключения по тях.