/ netinfo
MicroCredit предлага бързи кредити за нуждите на потребителите. Като регистрирана небанкова финансова институция, която оперира на пазара от 2012-а година, компанията предлага 4 различни продукта, които са разработени с оглед на нуждите на различни сегменти от пазара.
Небанковите финансови институции представляват финансови институции, които изпълняват част от функциите на банките. Те подлежат на контрол и регистрация в БНБ, а потребителите лесно могат да направят справка в интернет за статута на компанията, от която са избрали да вземат бърз кредит.

CrediHome е най-старият продукт на компанията и предлага средства от 200 до 3000 лева за срок от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца. За да бъдете одобрени за бърз заем по този продукт, не е необходимо да доказвате доход, да обезпечавате кредита или да търсите поръчители. Парите се получават в кратък срок, на ръка, а заемът се изплаща на равни седмични или месечни вноски.

Продуктът CrediGo е продукт, предназначен за друг сегмент от пазара и предлага бързи пари назаем от 600 до 3300 лева, като за този тип кредит е необходимо доходът на потребителите да бъде доказан. Но за кандидатстване не са необходими поръчители или обезпечение на сумата, а парите се получават по посочена от потребители банкова сметка. А също така могат да се възползват от 30-дневен гратисен период за плащане на първа вноска.

CrediTrade от своя страна е продукт, предназначен за нуждите на собствениците на малкия и среден бизнес, както и на тези, упражняващи свободни професии. Парите могат да бъдат използвани като инвестиционни средства или като оборотни пари, а сумите, които могат да бъдат взети са от 200 до 3300 лева за срок от 3 до 18 месеца, като лихвата по кредита се признава като разход на фирмата, а потребителите могат да се възползват от 45-дневен гратисен период за внасяне на първа вноска, както и от безлихвено връщане на цялата сума в рамките на 30 дни, при заплащане на административна такса.

За да бъде максимално полезен и съобразен с личното време и нужди на потребителите, MicroCredit предлага различни опции за изплащане на взетите бързи кредити. Една от тях е лично на един от 1200-те обучени кредитни консултанти, в удобно за клиента време и място. Също така клиентите на компанията могат да посетят един от 70-те локални офиси в цялата страна или да превеждат вноските си по банков път или в обект на EasyPay.

Най-новият продукт на MicroCredit, който също е разработен с оглед съвременните нужди на потребителите, е CrediNet -  изцяло онлайн бърз кредит за суми от 200 до 3000 лева, който се изплаща на равни месечни вноски за срок от 3 до 12 месеца.

За повече от 5-годишното си съществуване на пазара MicroCredit се гордее с членство в Българската асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), успешното осъществяване на частна емисия корпоративни облигации на общ размер от 3 млн.лева и над 260 000 обслужени клиенти.