/ Сектрон
По-добра безопасност за служителите и по-високо ниво на сигурност за клиентите
Все повече компании търсят иновативни технологични решения и продукти, които гарантират различно ниво на сигурност и безопасност за хората.

„Най-важното за всяка компания в настоящата обстановка, е да запази здравето на своите служители и клиенти, като проследи навреме потенциалните рискове, за да помогне за по-бързото разрешаване на глобалната криза.“, коментираха от фирма „Сектрон“ – водещ дистрибутор на системи за сигурност и комуникации на Балканите.

Компанията предоставя интегрирани технологични системи и богата гама от надеждни и конкурентни решения и продукти от водещи световни производители, сред които Hikvision, Hochiki, Bosch Security Systems, Мilestone Systems.

„Сектрон“ има изградена дистрибуторска мрежа със специализирани регионални офиси и сервизни центрове в България, Сърбия, Македония, Черна Гора и Албания.

Компанията разпознава успешно нуждите на пазара и работи заедно със своите клиенти в продължение на тридесет години, за да им осигури повече спокойствие и сигурност, на всяко място и по всяко време.

Как „Сектрон“ помага на някои от най-големите компании в България, за да решат конкретни проблеми, свързани с повишаване на нивото на сигурност?

ТАНДЕМ-В ООД: Богдана Вътева, директор

Какви системи за сигурност и комуникации, предоставени от „Сектрон“, използвате във Вашата компания?

Решихме да се доверим на фирма „Сектрон“ за инсталирането на термокамера за сканиране на телесната температура, защото те бяха един от най-добре подготвените доставчици. Така започна нашето партньорство през тази година. „Сектрон“ ни помогнаха да изградим заедно изцяло нови системи за пожароизвестяване и контрол на достъпа в обновеното и разширено производствено предприятие на „Тандем“, в гр. София.

Как партньорството със „Сектрон“ подобри работата във Вашата компания?

Ние сме производител на месни продукти, което не ни позволява да организираме изцяло дистанционен принцип на работа. Този проблем породи спешната необходимост от строг и ефективен контрол на телесната температура, който да намали риска от обща заболеваемост в компанията.

В този момент, „Сектрон“ се отзоваха много бързо, въпреки тяхната ангажираност, свързана с повишеното търсене на термокамери.

Сектрон
Сектрон

Специалистите от фирмата проявиха изключително търпение и отзивчивост, което значително улесни съвместната ни работа по проекта. Доверието в началото и удовлетворението от разрешаването на конкретен проблем, прераснаха в изграждането на още няколко системи за сигурност от последно поколение, които споменах преди това - контрол на достъпа и пожароизвестяване.

Предизвикателствата, които срещахте, преди да започнете работа със „Сектрон“?

Срещахме проблеми с точното и навременно изпълнение на ангажиментите по поддръжка на системите, както и с отстраняването на всякакви технически проблеми. Сега всичко се случва абсолютно безпроблемно, което ни спестява много допълнителни усилия. Ако имаме нужда от някакво съдействие за възникнал проблем, той бива отстранен навременно и никога не се повтаря. Хубаво е, когато знаем, че винаги можем да разчитаме специалист от компанията. Този факт е показателен за нивото на обслужване, което се изразява в професионалната подготовка на екипа и високото качество на системите за сигурност и комуникации.

Как технологиите за сигурност и комуникации помагат за по-лесното преодоляване на проблемите?

Съвременните технологии за сигурност и комуникации преодоляват изключително бързо и лесно казуси от различен характер. Благодарение на това, бизнесът може да се фокусира върху разрешаването на други ситуации, които изискват по-голяма човешка намеса. Технологиите спестяват време и скъсяват разстоянията, а това е много важно, когато управляваш бизнес.

Какви критерии трябваше да изпълни компанията, за да бъде Ваш партньор?

В партньорите си основно търсим разбиране на проблема, добра комуникация, гъвкавост при договаряне на условията и точност при изпълнение на конкретната поръчка. Фирма „Сектрон“ и специалистите, които работят в компанията, покриха всички изисквания.

Успяхме да изградим изцяло нови системи за контрол на достъпа и пожароизвестяване, и то в рамките на половин година, а започнахме само с инсталирането на една термокамера.

Сектрон

Как се справяте в настоящата ситуация?

Със създаването на безупречна организация, в която всеки служител преминава през задължителен термоконтрол, минимум два пъти по време на работната му смяна. Така се грижим за неговото собствено здраве, както и за това на останалите служители в компанията.

Силата е…?

Силата е в добрите взаимоотношения между хората и коректното изпълнение на поетите ангажименти. „Сектрон“ ни показаха как високите технологии и хората могат да работят заедно за един по-добър свят.

В настоящата извънредна обстановка, „Сектрон“ поставя на преден план безопасността и отговорността към здравето на служителите и клиентите.
Компанията доказа своя професионализъм за пореден път, като откликна много бързо на промените в средата, с технологични решения за сигурност и комуникации от най-ново поколение, които помагат на бизнеса да преодолее успешно ежедневните предизвикателства.

Какво споделиха от „Софарма“?

СОФАРМА АД: инж.Пламен Илиев, ръководител на звено „Видеоконтрол, СОТ, контрол на достъпа и техническо обслужване на обектите“

Какви системи за сигурност и комуникации, предоставени от „Сектрон“, използвате във Вашата компания?

Видеонаблюдение, СОТ, контрол на достъп (контрол на работно време).

Как партньорството със „Сектрон“ подобри работата във Вашата компания?

Системите за сигурност и комуникации, които внедрихме заедно със „Сектрон“, ни помагат да следим своевременно различните процеси в компанията, така че да избегнем нежелани ситуации, които могат да възникнат във всеки момент – опасност от евентуален пожар, недобросъвестни практики или други непредвидени обстоятелства. Така намаляваме в голяма степен рисковете от загуби за бизнеса и упражняваме желаното ниво на контрол на работното място.

Сектрон
Сектрон

Предизвикателствата, които срещахте, преди да започнете работа със „Сектрон“?

Търсихме надежден, компетентен и коректен партньор, който да удовлетвори високите изисквания, които си бяхме поставили в началото.

Доверихме се на „Сектрон“, защото компанията е утвърден доставчик на световни производители в системите за сигурност и комуникации.

За нас е изключително важно да получим бързо съдействие, когато имаме нужда от допълнително техническо обслужване и качествен сервиз. Когато общуваме със специалистите на „Сектрон“, ние срещаме, както професионален подход при разрешаването на всяка конкретна ситуация, така и човешко разбиране на проблема.

Как технологиите за сигурност и комуникации помагат за по-лесното преодоляване на проблемите?

Напълно осъзнаваме отговорността, която носим към нашите служители и клиенти, още повече, че сме голяма фармацевтична компания, която произвежда продукти с утвърдени марки.

Технологиите за сигурност и комуникации, които използваме, имат навременна реакция и могат да предоставят много по-детайлна информация, свързана с определен проблем.

Как се справяте в настоящата ситуация?

Трудно е за всички, не само за нас, но се справяме добре, защото знаем, че можем да разчитаме, както на собствен ресурс, така и на професионализма на експертите от „Сектрон“, като наш дългосрочен партньор в сигурността.

Силата е…?

Силата е в хората.

Сега бизнесът е изправен пред сериозни проблеми, които изискват безпогрешен подход при предвидими или неочаквани събития, както и прилагането на технологични решения за сигурност и комуникации, които осигуряват повече спокойствие и намаляват последствията с нежелан ефект за фирмите.

Вижте повече за „Сектрон“ тук: www.sectron.com

Търговски представител: 0888 444 834; e-mail: info@sectron.com