С изпити по математика и руски език продължава кандидатстудентската сесия на СУ

/ снимка: БГНЕС
Днес с изпити по математика II, събеседване за специалност "Музикални медийни технологии и тонрежисура", теология (устен) и изпит по руски език продължава втората кандидатстудентска сесия за учебната 2017/2018 г. на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
 
Изпитът по математика II е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като използва въведената в училище математическа символика.
 
Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.
 
При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки, пишещи синьо, черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри. Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г. (с червена корица). Времето за провеждане на изпита e 4 часа.
 
Конкурсният изпит за специалност "Музикални медийни технологии и тонрежисура" за кандидат-студенти се провежда под формата на събеседване, на което кандидат-студентите представят портфолио с медийни реализации на аранжименти; звукозаписни проекти; рекламни клипове; ремикси и други, предоставени на стандартен звуконосител или личен лаптоп.
 
По време на събеседването се дискутира начинът на изработка, концепцията и изпълнението.
 
Устният изпит по теология се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература.
 
Конкурсният изпит по руски език е писмен и продължава 3 часа. Той се състои от 4 модула: Лексика и граматика; Слушане с разбиране; Четене; Писане.