Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / iStock/Getty Image
Посещенията в кината са се увеличили с 82.4%
Средно с 20 души по-малко са били зрителите на едно театрално представление през 2021 година, спрямо 2020 г. За същия период посещенията в кината са се увеличили с 82.4%. Данните са от статистическо изследване на НСИ в областта на културата, което обхваща музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. От института отбелязват, че през 2020 и 2021 г. дейността на културните институции е била ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

Според публикуваните данни, през 2021 г. в страната са действали 71 театъра, които са организирали 9 970 представления, посетени от 885 000 зрители. Спрямо 2020 г. представленията и посещенията са се увеличили съответно с 42.0 и 15.2%. Средният брой посетители на едно представление е бил 89 души и е намалял с 20 зрителя спрямо предходната година, показват данните на НСИ.

В края на 2021 г. в страната е имало 76 кина, а киноекраните - 221, като броят им се е увеличил с по 6 и за двете категории спрямо 2020 година. През 2021 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината са се увеличили с 29.2%, а посещенията - с 82.4%, сочат данните от проучването за културата на НСИ.

За изминалата година броят на библиотеките остава непроменен спрямо 2020 г. Регистрираните читатели са били 221 хил., което е със 7.6% повече в сравнение с предходната година, но посещенията са намалели със 7.9%.

Към края на 2021 година в България са функционирали 184 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. За 2021 г. посещенията са се увеличили с 30,4%.  127 000 повече са чужденците посетели родните музеи, което е с 54,8% повече спрямо предходната година.

74 филма, от които 20 пълнометражни, са произведени през 2021 г. Късометражните и среднометражните филми са 54 (включващи 9 сериала с общо 256 епизода), от които 13 игрални, 30 документални и 11 анимационни.

През 2021 г. в страната са функционирали 128 регистрирани и лицензирани български телевизии, което е с 8 повече от предходната година. Излъчени са програми с обща продължителност 860.4 хил. часа, или с 10.3% повече в сравнение с 2020 година. Специализираните предавания са разпределени по часове, както следва: - художествени предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) - 210.3 хил. часа; - музикални предавания - 131.7 хил. часа; - спортни предавания - 102.7 хил. часа; - новини (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) - 87.5 хил. часа; - реклами - 45.2 хил. часа; - образователни предавания - 8.9 хил. часа.

През изминалата година в страната са функционирали 74 регистрирани и лицензирани радиооператора, излъчили 635.0 хил. часа радиопредавания, което е със 135 часа по-малко в сравнение с 2020 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания - 62.1%, следвани от новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – 9.9%.