На 30 000 уникални документа в „Балканските войни“ на Милен Бъзински
На 30 000 уникални документа в „Балканските войни“ на Милен Бъзински / netinfo

В края на годината на книжния пазар се появи едно по-различно издание, посветено на 100-годишнината от Балканските войни. Едно издание което не си поставя за цел изясняване на исторически тези и оценки, което не отхвърля и не противопоставя идеи. Издание което няма за задача да отрази подготовката на войната, хода на сраженията и последиците от тях, не разкрива човешки съдби.

Балканските войни 1912-1913 г." иска да покаже как съвременниците на войните за национално обединение възприемат и оценяват подвига на българската войска и нейните командири. Как и до най-затънтеното българско село достига, чрез пощенските картички и снимки от сраженията, ехото на войната. Особено ярко са представени почитта и преклонението на българите към падналите герои в епичните битки.

Книгата на Милен Бъзински представя част от колекцията му, посветена на българската история. Колекция съдържаща повече от 30 000 уникални документа - пощенски картички, снимки, картини, донесения и заповеди, писма и телеграми, периодични издания, рекламни материали, автографи и много други.

Балканските войни 1912-1913 г." не е първото представяне на части от колекцията. През 2011 година бе издадено уникално издание с пощенски картички от Белоградчик, което предизвика интереса не само на колекционерите, а на всички интересуващи се от визуалната история на града. Сега, в това ново издание са показани около 400 пощенски картички и снимки от Балканските войни.

Започвайки с обявяване Независимостта на България (1908 г.), изданието проследява славните традиции от Сръбско-Българската война, подготовката на българската войска и нейните командири в мирно време, условията за живот и почивка в казармите. Познавателен интерес представлява въоръжението и облеклото на българския войник. Представени са ученията на пехотните, кавалерийските и артилерийските подразделения.

Отделна глава от книгата е посветена на съюзниците в предстоящата война. В поредица от картички и снимки виждаме всенародния ентусиазъм при мобилизацията на българската войска и изпращането на войниците за фронта. Следват, без да се претендира за точна хронология на събитията, първите бойни действия при Свиленград, Капитан Андреево, Селиолу, Лозенград. Обсадата на Одрин и сраженията в Родопите и Беломорското крайбрежие също са отразени в книгата.

Настъпателните Бунархисарска и Чаталджанска операции, примирието от 1912 година, турските пленници и отдаването на почит на загиналите български войници са само част от разнообразието в издадените пощенски картички. Специално място в книгата, с многоброен и разнообразен материал, е отделено на щурмът и превземането на Одринската крепост.

Междусъюзническата война и завръщането на войските от войните, завършва представянето на частта от колекцията.

Накрая, но не на последно място, авторът споделя един от мотивите за издаването на настоящата книга. Това е един надпис от паметна плоча, в Белоградчик започващ с думите: "Нека знаят градющите поколения.....".