/ iStock/Getty Images
В днешно време интернет е неизменна част от живота ни и в много отношения е надминал традиционните канали, които използвахме - като телевизията, и все повече предпочитаме стрийминга. Върховният съвет за радио и телевизия на Турция (RTÜK) е съгласен с това мнение. Според институцията младите хора на възраст между 15 и 21 години прекарват почти три пъти повече време дневно в интернет, отколкото в гледане на телевизия.

Проучването на RTÜK установи, че младежите прекарват средно по 1 час и 42 минути дневно в гледане на телевизия, докато при ежедневното използване на интернет този показател скача почти три пъти - до 4 часа и 37 минути.

Изследването е проведено върху трансформацията на медийните инструменти с цифровизацията, мястото на социалните медии и цифровите платформи наред с традиционните медии и печатните издания, както и значителната промяна в тенденциите за гледане и слушане. То се фокусира върху използването на медийни инструменти, цифровата грамотност и нивата на екранна зависимост на младите хора, съобщи „Сабах”.

Проучването разгледа начините, по които младите хора гледат телевизия, използват интернет, прекарват време в социалните медии и цифровите игри, устройствата, които използват, техните онлайн дейности, цифровите умения и съдържанието, което ползват.

Освен това изследването, насочено към измерване на пристрастяването към екрана и нивата на цифрова грамотност, разкри разликите и приликите между навиците за използване на медиите и нивата на цифрова грамотност сред младите хора въз основа на демографски променливи.
В проучването, проведено чрез интервюиране на 6 626 души във възрастовата група, живеещи в 26 провинции на Турция, е установено, че 35,6% от участниците имат ниско ниво на цифрова грамотност, 35% - средно ниво на грамотност, а 29,4% - високо ниво на цифрова грамотност.
Установено е, че 37,1% от участниците в проучването имат високо ниво на пристрастяване към екрана.

Изследването разкри, че децата от семейства, принадлежащи към по-ниски социално-икономически групи, имат по-високо ниво на дигитална зависимост, като същевременно в тези групи е висока слабата дигитална грамотност. Докато средното дневно време, прекарано в гледане на телевизия, е 2 часа и 54 минути в света и 4 часа и 33 минути в Турция, това време е намаляло до 1 час и 42 минути за младите хора в Турция. В проучването 76% от младежите в тази възрастова група заявяват, че гледат телевизия.

През 2018 г. средното време за гледане на телевизия сред младежите е било 2 часа и 51 минути, като проучването показва, че за 3 години това време е намаляло с повече от час, което се дължи на увеличаването на разнообразния и алтернативен избор между различните медии.

Що се отнася до радиото, процентът спада още повече - само 33,8 % от младите хора на възраст между 15 и 21 години казват, че слушат радио.
От друга страна, средното време, прекарано в интернет, е 6 часа и 54 минути в целия свят, като в Турция този показател нараства до 7 часа и 57 минути, но сред младите хора в страната спада до 4 часа и 37 минути.

Междувременно използването на цифрови стрийминг платформи рязко се е увеличило - от едва 5,77% през 2018 г. до 40,9% в момента.

 
БГНЕС