/ iStock/Getty Images
Международният ден на джаза отбелязваме на 30 април. ЮНЕСКО провъзгласи датата на празника на джаза в края на 2011 г. в знак на признание за особената роля на джаза като универсален език на свободата и творчеството.

Празникът е замислен на основата на месеца на джаза, който традиционно се провежда през април в САЩ.

Международният ден на джаза по идея на ЮНЕСКО има за цел да съдейства на междукултурния диалог за премахване на напрежението между расите, осигуряване на равенство между половете и засилване на ролята на младежта в социалните промени. 

 
БГНЕС