Кои са нещата, които знаем от дeца и използваме за тържество на истината? Това са: две и две е четири и Земята е кълбо. Какво ще стане, ако някой ви каже, че не е точно така? Какво ще стане, ако се окаже, че цял живот сте били лъгани?

Познаваме ли дома си или живеем в една огромна заблуда?

В днешния епизод на „Конспирации" ще научите каква е теорията за плоската Земя и доказателствата за нейното съществуване.

От древната си история човечеството винаги е вярвало, че Земята е плоска - древни гърци, египтяни, народите от Близкия изток, древни американски цивилизации са вярвали, че Земята има форма на диск.

Разбира се, различните народи са имали различни модели за това как е изглеждала Земята и нейното разположение във вселената. Дори в свещените книги има индикации, че Земята е плоска.

Конспирациите, които се оказаха чиста истина

Идеята за сферичната Земя за пръв път се появила в древна Гърция през VІ век прeди Новата ера. Мислители като Питагор, Платон и Аристотел започнали да преподават на учениците си тази философска идея, без да имат каквито и да е доказателства за нея. Аристотел базира своята идея върху наблюдението си върху лунните затъмнение. Според него кръглата сянка, която хвърля Земята върху луната, може да е само и единствено от сферичен обект.

Цяла Гърция започва да вярва в това твърдение, а по късно се разпространява и в други точки на света.

Ератостен за първи път прави експеримент, с който да докаже, че Земята е сфера. Той поставя два стълба между град Сиене и Александрия и на базата на сенките, хвърлени от двата стълба, и знаейки точното разстояние между двата града, той изчислява овала на земната повърхност.

Най-ранното и категорично доказателство, че Земята има сферична форма датира от 1522 година, когато експедицията на Магелан завършва своето околосветско пътешествие.

Повечето от вас ще си кажат, че това е ясно. Обиколил е Земята, значи тя е сфера, защото иначе той щеше да падне от ръба. Но не е точно така. За да се убедите, че пътешествието на Магелан не доказва нищо, ще трябва да извадим наяве официалния модел на плоската Земя.

Според него земята прилича на диск, като полярния кръг е неговия център. Тази голяма ледена стена, която обгражда океана всъщност е Антарктида. Както виждате, Антарктида е доста важна част от този модел.

Какво доказва че Земята е плоска
netinfo
Всички познават маршрута на Магелан от часовете по география. Ако наложим пътя върху модела на плоската Земя, май се доказва, че можеш да тръгнеш и да пристигнеш на едно и също място, дори и да не се намираш на кълбо. Но как Магелан се е въртял в кръг, без да осъзнае?

Вижте още във видеото.