Авио превозвачите ни с ограничен достъп до маршрутите в ЕС
Авио превозвачите ни с ограничен достъп до маршрутите в ЕС / netinfo

С въвеждането на предпазна клауза от страна на Европейската комисия по отношение на българския авиоционен сектор, нашите авиопревозвачи ще имат същия достъп до европейските дестинации, какъвто са имали досега. Това каза в интервю за предаването „Портфейл” на Дарик говорителят на отдел „Транспорт” в ЕК Микеле Черконе. Те обаче няма да се ползват с привилегиите, които имат авиопревозвачите от страните членки на ЕС.

Критиките са основно към системата за контрол на авиационната безопасност от страна на държавата, въпросът със сигурността на самите самолети на българските авиопревозвачи не е разглеждан, допълни Черконе.

Какво точно е съдържанието на предпазната клауза, която ЕК наложи на България по отношение на сектора авиация?

Предпазната клауза се съдържа като възможност в договора ви за присъединяване , за да гарантира правилното функциониране на въздушния транспорт на ЕС, както и по-високото ниво на безопасност за европейскита граждани. ЕК реши да не даде на България предимствата, които тя следва да получи след присъединяването си към ЕС. На практика това би означавало, че сертификатите, издадени от българските граждански власти, няма да бъдат автоматично признавани от останалите страни членки. И че бългрските авиопревозвачи няма да получат неограничен достъп до маршрутите в рамките на общността. Във всеки случай предпазната клауза не отказва достъп на българските превозвачи към територите на общността.

Как точно ще се осъществява тогава достъпът на българските авиопревозвачи до територията на общността?

По същество ситуацията няма да се промени от 1 януари 2007 г., което означава, по-специално, че за България в авиационния сектор нещата ще останат абсолютно същите, само че вместо да се възползва от предимствата, които би и дало членуването в европейския авиационен сектор, България ще бъде приемана като трета страна. Няма да имате достъп до всички предимства, от които се възползват авиопревозвачите в ЕС. В общия случай сертификатите и договорите за продукти и услуги веднага се приемат от останалите страни. Лиценз или споразумение с една страна членка може да бъде веднага признато в друга. Това обаче няма да важи за България и страната ви ще трябва да се договаря, докато тези проблеми не бъдат разрешени – на двустранна основа, с всяка страна членка.

На кои условия на ЕК не отговаря българският авиационен сектор в момента, за да се наложи тази предпазна клауза?

Комисията изследва тази ситуация от 2005 година – съвместно с е вропейската агенция по авиационна безопасност – през 2005 вече бяха идентифицирани няколко решения и българските власти приеха план за действие, за да разрешат този проблем. За нещастие последната проверка от А генцията по авиационна безопасност в края на ноември дава основание да се мисли, че България няма да изпълни необходимите критерии, за да се съобрази с изискванията на общността.

Няма срок на действие на тази клауза – какво означава това?

На среща между еврокомисаря и българския министър по транспорта се стигна до извода, че съществува воля за пълно решаване на проблема, като се премахнат причините за загриженост на комисията – по отношение на авиационната безопасност – така че сега българските власти ще трябва да решат проблемите. След това ще има нова проверка на А генцията по авиационна безопасност и, ако резултатте са достатъчно добри, предпазната клауза може да бъде отменена. Към момента обаче няма специфична времева рамка.

Какви по–точно са проблемите, които регистрирахте в авиационния сектор на България?

Най–вече недостатъци по отношение на капацитета на българските авиационни власти да контролират ефикасно персонала в сектора, според комисията тези недостатъци са много сериозни. В същото време е важно да се отбележи, че има някои части, които наистина са в процес на изучаване все още, но които също не изглеждат много надеждни от гледна точка на авиационната безопасност. Така че говорим за цяла система, на която липсват сила и капацитет да изпълнява задълженията си. Това като цяло е нещо, което от наша гледна точка, може да създаде сериозни проблеми и рискове.

Говорите за авиационните компании или държавните функции?

Имам предвид ролята на българските граждански авиационни власти в осъществяването на контрол.

Не сте правили проверки на самите компании?

Контролът и проверките продължават и ние, както винаги сме правили, ще осъществяваме инспекции и други видове контрол, за да гарантираме безопасността на превозвачите, преди да имат разрешение да летят свободно в ЕС. Така че България ще осъществява връзка и ще води преговори с всяка отделна страна членка.

Опасните ли са българските самолети според стандартите на ЕС?

Не, не, това не е на дневен ред в момента при вземането на нашето решение. Не сме стигали до никакви изводи по отношение на отделни авиокомпании или авиопревозвачи. Говорим най-общо за способността на българските цивилни авиационни власти за цялостен контрол. Смятам обаче, че българските власти имат достатъчно воля, за да прекратят тези недостатъци и да подсилят цялостната система. Надяваме се това да се случи възможно най-скоро.