Испания избори
Испания избори / Gulliver/Getty Images
Върховният административен съд отхвърли жалбата на Коалиция "ГЕРБ - СДС" срещу решение на ЦИК, с което са приети Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители при машинно гласуване, съобщиха от съда.

Върховните магистрати са приели за неоснователни доводите на оспорващата страна.

Една от оспорените части от решението на ЦИК е за това как членовете на СИК оказват съдействие, ако избирателят изпитва затруднение с гласуването, при запзване тайната на вота. Другите оспорени части са за действията на СИК при "непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване" и "след попълване на протокола", неговото приемане и обработка от РИК.

От ВАС посочват още, че Изборният кодекс не предвижда преди опаковането на контролните разписки от машинното гласуване да бъдат преброявани.

Магистратите отбелязват също, че Изборният кодекс разпорежда, че след приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване в избирателната секция чрез отпечатване на протокол от системата при спазване на разпоредбите на този раздел по ред, определен от ЦИК.

От чл. 271 ал.1 от Изборния кодекс следва изводът, че единственият начин за отчитане на изборния резултат е чрез отпечатване на протокола от системата. Протоколът на секционната избирателна комисия е единственият официален документ, който удостоверява броя на подадените гласове, допълват от ВАС. Съдиите посочват, че законодателят не е въвел други способи и методи за отчитане на изборния резултат, в това число и чрез проверка на вота, отразен в контролните разписки.

Контролната разписка няма характер на документ, отразяващ вота на избирателя, посочват от върховния съд. Като отбелязват, че Изборният кодекс не съдържа изискване за проверка и преброяване на контролните разписки, тъй като кодексът посочва, че дължимото съответствие е по отношение на потвърдените гласове от машинното гласуване и отпечатаните от системата контролни разписки.
БТА