Пейчев: Причината за спрените пари е проверката, която извършва ОЛАФ
Пейчев: Причината за спрените пари е проверката, която извършва ОЛАФ / cнимка: Sofia Photo Agency

Лично у вас след днешното заседание на мониторинговия комитет по САПАРД остана ли и най-малкото съмнение относно причините за временното спиране на плащанията по мярка 2 - подобряване и преработка, и маркетинг на селскостопански и рибни продукти?

Не, аз нямам съмнения. За мен вчерашната техническа среща и днешният мониторингов комитет, в който участваха и експертите от Главна дирекция "Земеделие" на Европейската комисия не оставиха следа от съмнение.

Че причината е?

Причината, която е, това са продължаващите проверки, които се правят от ОЛАФ и временно да се отложат възстановяването на средствата от ЕС към националния бюджет.

Тоест спирането на парите е пряко свързано с този случай от февруари месец миналата година, когато ОЛАФ подаде сигнал до българските власти за източването на над 7,5 милиона евро от 11 българи и чужди граждани по проекти, финансирани от САПАРД?

Точно така. И този факт вече беше констатиран и получихме от тях уверения, че те разполагат с всички необходими данни, потвърждаващи това.

Намирате ли нещо притеснително в действията на прокуратурата до ден-днешен от февруари миналата година?

Аз не съм специалист в тази област и не мога нищо да кажа по отношение на работата на прокуратурата. Мога да кажа какво се случва в мониторинговия комитет и как се движи програма САПАРД като резултат и като процентно изпълнение и какви мерки ние предприехме, за да можем да усвоим остатъка от парите, които са по САПАРД, разбира се, изключително контролирани, за да не се случват никакви подобни такива нарушения.

Само преди да кажете за мерките, да ви цитирам думите на Кай Мортенсен, това е началник отдел за присъединяване в Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" на Европейската комисия. Той казва следното: Възобновяването на постъпленията по мярката ще стане едва след като Европейската комисия види ясен напредък по разследването със случая от 2006 г. Означава ли това, че от вас вече нищо не зависи и всичко е в ръцете на съдебната власт в България?

Значи, ние сме предали абсолютно всички документи на ОЛАФ, които те поискаха, направени са абсолютно всички справки. Доколкото знам има и действия, които и прокуратурата, и следствието е предприело по тези проекти. Оттук нататък не мога да кажа какво ще се случи по-нататък, не съм специалист, нито по. . .

Не, вижте, то не е нужно да бъдете специалист. Ако има напредък в разследването, едва тогава Европейската комисия вдига тази санкция и всичко е наред. Ако няма, няма. . . премахване на санкцията. В този смисъл, вие чувствате ли се, така, във вашите правомощия ли е да направите нещо или всичко е в полето на прокуратурата, която трябва да си свърши работата?

Значи, оттук нататък каквото ние можехме да направим, ние сме направили. Дали сме документите, извършили сме допълнителните проверки, които ОЛАФ искаше. Направили сме абсолютно всичко, което е било необходимо да се представи и да се предостави, и в Европейската комисия, и на ОЛАФ, и на АФКОС. Оттук нататък ние като Министерство на земеделието и продоволствието няма какво повече да направим по този случай.

Ясно. Вие лично някаква вина за тези временно спрени пари чувствате ли, г-н Пейчев?

2006 г., когато е констатиран този случай, касае 2004 г. През 2004 г. аз не съм бил въобще в това министерство, искам да ви кажа.

Тоест, да търсим вината в 2004 г.?

Разбира се, това са 2003 г. - 2004 г., когато са се случвали тези неща, но. . .

2004 г. това е правителството на Симеон Сакскобургготски.

Точно така, аз не съм бил заместник-министър в това министерство. Но като служител на Министерството на земеделието и продоволствието се чувствам отговорен за всеки един загубен, за всяко едно загубено евро. Така че в този смисъл в този смисъл се чувствам напълно отговорен и сме предприели останалите действия, които са свързани с удължаване на сроковете, и от друга страна, спасяването на проектите, които са закъснели по една или друга причина. . .

Как ще спасите тези проекти?

. . . по този начин. . . Това са общинските проекти, които общините изпълняват за инфраструктурата си, както и горските мерки, които ги . . . Значи общинските проекти ги удължихме до 30 август изпълнението им, за да успеят те да ги завършат, както горските проекти са до 25 октомври, за да успеят да засадят фиданките и те да се прихванат, тъй като спецификата в горското стопанство е, че не може лятно време да се садят борчета, разбирате ли.

Абсолютно го разбирам. Сега обаче нещо друго, което, честно казано, буди недоумение у мен. Вашият колега заместник-министърът на финансите Димитър Ивановски каза преди няколко часа, че фермерите ще си получат средствата по проектите, защото България има достатъчно ресурс. Редно ли е да плащаме от държавния бюджет, след като ни е наложена такава санкция от Европейската комисия?

А, вижте, тука може би господин Ивановски не е бил правилно разбран. Значи, ако ние имаме бенефициенти, каквито предполагаме, че имаме по останалите проекти, и той извърши вътрешен одит и се види, че няма никакви нарушения, които тези бенефициенти са допуснали, нали разбирате, и те са си напълно в правото да получат тези пари, тези бенифициенти ще си получат парите, защото те са били коректни и спечелвайки проекта са го изпълнили изцяло по правилата на САПАРД.

Тогава в какво точно се състои санкцията, след като така или иначе плащанията не са спрени?

Значи плащанията държавата ще ги извърши с пари от бюджета, а на 26 май пристига официалният одит на Европейската комисия. Официален одит, който одит, когато приключи и констатира, че няма нарушения в програма САПАРД или да речем има един - два - пет случая, тези пет случая ще бъдат санкционирани, а всички останали, които нямат никакви проблеми и са напълно изрядни като бенефициенти, Европейската комисия ще възстанови парите на България, които тя е дала на бенефициентите си. То и в момента е така. Ние плащаме пари на бенефициентите от Министерство на финансите, а тези пари ни се възстановяват от Европейския съюз.

В момента решението е да. . . уведомяването е, че Европейският съюз за момент, преди да проведе одита си, няма да възстановява пари на държавния бюджет.

Добре, какво е вашето усещане днес след мониторинговия комитет по САПАРД? Изгубила ли е страната ни доверието на своите европейски партньори?

Ами, като че ли тука ми се струва, че проверките се задълбочават, но може би ние с някои действия, така, като някои некоректни бенефициенти са предизвикали това недоверие и като погледнем в общоевропейски мащаб как и самият ОЛАФ проверява абсолютно всички, включително и самата Европейска комисия проверява, допускам, че след като веднъж някъде сме направили грешка, те ще ни проверят и ни проверяват и в момента допълнително и може да се окаже, че има и други сгрешили фирми.

Има други сгрешили?

Може, казвам, да се окаже, че има и други фирми, които имат нарушения.

Та тези засилени проверки имат ли нещо общо с днешните твърдения на депутата Яне Янев, който твърди, че около 40 процента от проектите по САПАРД са на едни и същи, ще използвам вашите думи, бенефициенти. Той казва на едни и същи обвързани физически и юридически лица.

Ами да ви кажа аз като председател на мониторинговия комитет получавам само общите данни. Тоест при мен пристигат проектите, когато са одобрени, изпълнени и изплатени, за да мога да ги докладвам на Европейската комисия и респективно тези, които са канселирани, които не са отговаряли или тези, които са санкционирани и са наказани с определени суми. В този смисъл те при мен непристигат като фирми, като имена ,като юридически или физически лица, които са участвали в този процес. Така че аз такова наблюдение нямам.

Така или иначе сте заместник-министър на земеделието. Достига ли до вас информация, че депутати лобират в полза на фирми на свои близки, които могат да кандидатстват по програма САПАРД?

Значи, аз не участвам нито в приемането на документи, нито в разглеждането, нито в одобряването, нито в изплащането. Така че при мен тези неща не. . .

Господин Пейчев, попитах ви достигала ли е до вас информация.

Каквото пише по медиите и по радиото каквото слушам, това е. При мен не пристига такава информация, от този тип.