Фирмата, която ще изпитва кандидат-шофьорите, няма да провежда курсове
Фирмата, която ще изпитва кандидат-шофьорите, няма да провежда курсове / снимка: Sofia Photo Agency
Ще има гратисен период на въвеждането на идеята частна фирма да провежда изпитите за шофьорска книжка и новият регламент ще влезе в сила най-рано в края на следващата година, заяви в интервю за Дарик транспортният министър Петър Мутафчиев. Миналата седмица кабинетът отложи гласуването на измененията в Закона за движение по пътищата(ЗДвП), с които държавната "Автомобилна администрация" се освобождава от задължението да изпитва кандидат-водачите.

Подборът на компанията, която ще извършва съответно изпитите, трябва да стане чрез конкурс, да се отговаря на определени условия, вероятно ще има един гратисен период, така, че компании, които желаят и имат опита да се занимават това, да бъдат подготвени за този конкурс.

Аз си мисля, че това няма да стане по-рано от следващата, 2009 година. Защото и по технология, знаете, законът вероятно ще бъде приет до края на годината. След това ще има един гратисен период, където държавата ще продължи да извършва изпитите. Целта каква е? Първо, да има двоен контрол. От една страна, да прекъснем всички корупционни практики, които в момента ги има и не можем да отречем, че ги няма. Това га знаят и инструкторите, знаем го и ние. Така че когато една компания не е отговорна, когато е поела в договореностите с държавата да отговаря на определени условия и да налага контрола, е нещо по-различно. А от друга страна, появява се втори вид контрол, където ние, „Автомобилна администрация”, пък ще контролираме компанията, която ще извършва тези изпити. Много често се казва „защо един”. Могат в конкурса да участват много, но трябва да се избере един, който отговаря на условията и може да даде качество съответно на контрола, който ние искаме при самия изпит на шофьорите и на база на това вече издаването на свидетелството за управление.

Нека да се дебатира, не е самоцелно. Ние сме водили подобни разговори и с браншовите организации, обсъждали сме опита на различните страни. Примерно, в Германия е така. Там две фирми се занимават с това, тъй като Германия като територия е доста голяма. В отделните провинции съответно определена фирма извършва изпитите. Там, доколкото знам, са двете компании „Декра” и „Тюф”.

А защо не по областните центрове. Не една фирма за цялата страна, а по областни центрове?

България е много малка и колкото повече са фирмите, толкова по-лош ще бъде контролът. Тук стана въпрос за изпит. Не става въпрос да има една нормална конкурентна среда, защото ако се създадат десет компании или 29 компании – по една във всяка област, никой не може да каже: „Ти си от Пловдив, няма да отидеш и да си изкараш курсовете и да вземеш книжка в София”. Това ще даде възможност точно за намаляване на качеството на обучение и съответно всяка една компания ще се стреми по-лесно при нея да минават изпитите, за да привлича повече хора, което в никакъв случай не бива да бъде поставяно на това начало. То трябва да е с ясен регламент и взаимоотношение държава-изпитваща компания, а същевременно и контрол на държавата над тази компания, за да можем да постигнем целите, за които говорим. Иначе нека да си стои инспекторатът, който изпитва в момента в „Автомобилна администрация” и да продължаваме така, както сме..

Изрично ли е записано, тази компания да не прави шофьорски курсове, тоест да се занимава само с изпитите?

Категорично не може прави шофьорски курсове. Това го има в закона. Нека да го дебатираме, пак казвам. Не е самоцел. Ако се убедим, че това е грешна позиция, не ни пречи да запазим старата система, но искам да знаете, че това означава още много много администрация. Друга причина, поради която ние предприехме подобна стъпка, за да ползваме опита на други европейски страни, е затова защото по параметрите, които са заложени по проверките на пътя от инспекторите, ние трябва да увеличим двойно инспекторите си в „Автомобилна администрация”. Това са отново допълнителни разходи и от друга страна, ако търсим добро качество, трябва да увеличим и инспекторите, които изпитват шофьорите. Знаете, че досега се занимавахме с несвойствена дейност по психологическите изпити. Сега те могат да минат спокойно към болниците и да се извършват там, защото това са специализирани заведения и мисля, че няма да бъде в никакъв случай проблематично, тъй като също ще имаме контрол над тези звена, които ще извършват психоизпитите. Целта беше да намалим администрацията и същевременно да засилим контрола. Включително обвиненията „някой го прави за някого си”, това не може се приеме, тъй като нашият мандат, знаете, свършва в началото на есента.

Категоричен сте, че разходите при изпити от частна фирма няма да се по-големи, отколкото ДАИ да продължи да се занимава?

Категорично няма да бъдат, тъй като това е аутсорсване на дейност. Вие знаете, че аз дори на единия от браншовете на автомобилните превозвачи им предложих, че ако се обединят всички съюзи в единен бранш, а не чрез закона да ги принуждаваме, можем да прехвърлим наши компетенции и на браншовите организации и това е нормална европейска практика.