/ iStock/Getty Images
„Наблюдавам засилен интерес към здравна застраховка, но той не е свързан с COVID – 19“. Това заяви Валентина Градинарска, изпълнителен директор на животозастрахователна компания.

Според нея повишеното търсене е обусловено от други фактори в здравната ни система. Здравната застраховка дава сигурност и финансово спокойствие при настъпило застрахователно събитие, възможност да се намалят средствата за лечение, като в рамките на застрахователната сума се възстановяват направени разходи за лекарства, прегледи и изследвания, болничен престой или операция.

Вирусите – древни, миниатюрни, удивителни

„Ние като социално отговорна компания, за която клиентът и неговите потребности са особено важни, следейки събитията от последния месец, разработихме и пуснахме на пазара продукт „Рискова застраховка живот с допълнително покритие за събития настъпили следствие на заболявания с инфекция от коронавирус”.

Здравните застраховки, които се предлагат на българския пазар според броя застраховани лица се разделят на индивидуални, семейни и групови. Според застрахователното покритие са два вида: доброволни здравни застраховки, които включват няколко основни вида покритие (профилактика, извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, дентални услуги, възстановяване на разходи за здравни стоки.) и застраховка критични болести, която покрива разходи за лечението на най-масовите тежки заболявания.

Здравната комисия не прие намаляването на ДДС върху лекарствата

На въпроса дали ще се отрази отрицателно на българския пазар разрастването на епидемията от коронавирус, Валентина Градинарска заяви: „Виждаме как негативният ефект на вирусната епидемия оказва влияние върху световната икономика. Застраховането е важен елемент от пазарната инфраструктура и неотменим компонент на икономическата и социалната сфера и като такъв, негативния ефект от COVID – 19 ще се отрази и на застрахователния пазар“.

Специалистът даде пример с ограничаването на пътуванията в чужбина, което логично ще доведе до отлив при сключването на застраховката "Помощ при пътуване в чужбина".
„Увеличеното ползване на медицински услуги при здравните застраховки може да доведе до увеличена квота на щетимост по полиците и отрицателен резултат в балансите на дружествата“, подчерта Валентина Градинарска.
БГНЕС