социален патронаж
социален патронаж / iStock/Getty Images
Възрастните над 65 г., хората с увреждания, поставените под задължителна карантина и самотните родители на деца до 12 години могат да разчитат на екипите на "Патронажна грижа +" по време на пандемията.

Нуждаещите се могат да заявят доставка на храни , лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и съдействие за неотложни административни услуги.

Общо 62 общини в България вече изпълняват договорите си по мярката, които са на обща стойност близо 24,7 млн. лв. Средствата са от механизма REACT EU, отпуснати чрез ОПРЧР.

С мярката "Патронажна грижа +" се подкрепят и социалните услуги, делегирани от държавата дейности, по време на пандемията. В проектите на общините са включени дейности, свързани с дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители, допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд и др.

Ако искат да ползват услугите по "Патронажна грижа +", хората трябва да позвънят на горещите телефони в тяхната община.