В закона няма механизъм за защита на ученици и учители от невъзпитано поведение
В закона няма механизъм за защита на ученици и учители от невъзпитано поведение / БГНЕС, архив

Синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа" е сериозно обезпокоен от ситуацията в 19-то Средно училище "Елин Пелин" в София, свързана с хиперактивното и агресивно поведение на деветгодишен ученик. Това се посочва в становище от синдиката.

В него се казва, че в синдиката ежеседмично пристигат сигнали от родители за агресивни ученици и за липса на механизъм в училище, който да защити ученици и учители от невъзпитано и брутално поведение на ученик, проявяващ физическо насилие над останалите участници в образователния процес.

Учители и родители в столицата протестират заради проблемен ученик

"В новия училищен закон няма никакви механизми за защита от такава агресия, както и няма и никакви възможности за ефективна намеса на учители и директори, които да опазят своите възпитаници", заявяват от синдиката.

От организацията припомнят, че учителят или директорът, без желанието или разрешението на родителите, не може да препоръчат или задължат хиперактивно дете или ученик да бъде прегледан от медицински специалисти, за да се намери най-добрия начин за съхраняване на живота на останалите ученици и учителите. Затова от синдиката ще предложат промяна в новия училищен закон и в държавните образователни стандарти за приобщаващото образование.

Споделянето на агресията в училище помага за нейната превенция

По-рано днес от Министерството на образованието и науката съобщиха, че заради в напрежението в 19-то СУ "Елин Пелин" и след разговори с образователните институции в София е взето решение детето да бъде преместено в друго училище. Майката на момчето е дала своето съгласие. Третокласникът ще бъде преместен в училище, където има ресурсни учители, които ще окажат подкрепа на него и семейството му.

Тази сутрин от 19-то училище съобщиха, че директорката е депозирала оставката си в Регионалното управление на образованието в София-град, "не издържайки на напрежението, трупало се четири месеца сред ръководството и колектива".

От началото на учебната година в нашето училище постъпи ученик в трети "в" клас, който с поведението си застрашава както собственото си, така и здравето и живота на останалите деца. Ученикът дойде от друго училище с наказание "преместване в друго училище" за същите прояви. Третокласникът се държеше грубо, арогантно и агресивно и към учителите и служителите, които работят с него, както и с учениците, заявиха от училището.