"Основната ни цел е осигуряването на максимално, продължително, присъствено обучение през новата учебна година", каза министър Денков
На фона на четвъртата вълна от COVID-19, която настъпи и в България, след около месец започва новата учебна година. Затова депутатите отправят своите въпроси към служебния министър на образованието проф. Николай Денков по всички важни проблеми, засягащи учениците, техните родители и преподавателите за това как ще премине учебният процес.

"След две тежки години на обучение в условия на пандемия Министерство на образованието и науката прави всичко възможно да подготви образователната система за поредната вълна от COVID-19, така че да осигури възможно най-качествено обучение с възможно най-малък риск за здравето на учениците, техните преподаватели и семействата им", коментира проф. Денков и допълни: "Анализът на МОН за ефектите от провеждането през миналите учебни години на дистанционно обучение показа сериозни образователни дефицити за големи групи ученици. Затова наша основна цел е осигуряването на максимално продължително присъствено обучение през предстоящата учебна година". 

В изпълнение на тази цел от министерството са разработили насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. 

yes 
Осигуряване на условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип - отделен клас, отделно училище или училища в отделно населено място

yes Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни само при крайна необходимост - при тъмночервено ниво на заболеваемост

yes Разработени са четири варианта за работа на училища, детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие през новата учебна година. Те са на база на здравните показатели за заболеваемостта и според сценариите на Министерството на здравеопазването за развитие на пандемията 

► при зелен сценарий със заболеваемост по-ниска от 100 човека на 100 000 и при жълт сценарий от 100 до 250 на 100 000 души образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и Здравното министерство за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. И при двата варианта при единични случаи на деца и педагогически специалисти с COVID-19 след предписание на районните здравни инспекции се карантинира цялата паралелка и децата учат електронно. Ако само един ученик е карантиниран, като контактен, само за него директорът организира електронно обучение.

► При второ ниво на заболеваемост ако в училище или в център за подкрепа на личностно развитие има 15% отсъстващи деца заради COVID-19, или процентът на заболели учители и персонал е твърде висок, може да се премине към обучение в електронна среда в конкретното училище или център. Това става с аргументирано предложение на директора до образователния министър след решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет на училището. Към дистанционно обучение преминават първо учениците от 8 до 12 клас, а при влошаване на епидемичната ситуация и учениците от 5 до 7 клас, включително. Най-малките деца до 4 клас учат онлайн само в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи.

► при заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 в т.нар. червен сценарий училищата работят по график за преминаване към електронно обучение. Мерките за отделни случаи училища с COVID-19 са идентични с тези от зеления и жълтия сценарии. Ако броят заразени ученици и персонал в присъствените паралелки нараства, тогава директорът на училището предлага на министъра то да премине към електронно обучение. В този случай трябва да се осигури максимално присъствено обучение на учениците със специални образователни потребности.

► Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000, т.е. тъмночервен сценарий, всички ученици ще учат от дистанция. Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Освен това ученик може да премине към електронно обучение за повече от 30 дни по желание на родителите и след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието. Разрешение се дава на базата на информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на конкретния ученик. Задължително е избралите да се обучават дистанционно да обезпечат сами електронното си обучение.

enlightenedenlightenedenlightenedЗа детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия.

Предвиждат се специални мерки за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Тази група ще преминава към дистанционно обучение само в краен случай, а ако това се наложи, ще се търси възможност за индивидуални консултации и индивидуални терапевтични занимания.

"Насоките на МОН разписват задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция при присъствено обучение. Това са познатите вече мерки за дезинфекция, проветряване, уроци на открито и др. В помещенията учениците задължително трябва да носят маски, ако такова е разпореждането на здравните власти за страната. Изключения могат да се правят при широко отворени прозорци в класните стаи, за ваксинираните учители, за най-малките ученици от I до IV клас по преценка на педагогическия съвет, както и за хронично болни деца", посочи още образователният министър. 

Бившият здравен министър от ГЕРБ Костадин Ангелов попита проф. Денков какво е ваксинационното покритие на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата, колко от учителите са ваксинирани и преболедували.

„В различните страни има различни подходи, включително в някои от тях се прави задължително ваксиниране. Това, което мога да кажа, е, че твърдо досега ние приемаме тезата, че трябва да използваме доброволен подход за ваксиниране на учители, педагогически и непедагогически персонал. Към средата на юли установихме, че нивото на покритие е по-високо от средното за страната в педагогическата сфера, но все още крайно недостатъчно - около 30% от учителите и 40% от директорите на училища и детски градини“, обясни служебният здравен министър професор Николай Денков и обясни какво са направили от МОН, за да коригират тази тенденция:

„Записахме няколко видеоклипове по няколко няколко минути с хора, които са авторитети в системата, с които обясняваме каква е ползата от ваксинирането. В други страни това е много успешен подход, защото там важи правилото, че ваксинираните пазят здравето на другите. Това, обаче, в България не работи така, както очаквахме. А за момента сме далеч от колективния имунитет. Затова е добре да се ваксинираме, за да пазим себе си и другите“.

В началото на септември ще има допълнителни и подробни данни за това колко точно са преболедували и колко са ваксинирани вече. 

Служебният министър обясни относно друг въпрос на депутатите, че за безпроблемно обучение в електронна среда МОН ще осигури недостигащите 40 000 електронни устройства.

"Вече са поръчани 15 500 преносими компютъра по действащи договори и се очаква те да пристигнат в училищата до края на септември. Миналата седмица обявихме обществена поръчка за 24 500 таблета, които ще бъдат доставени през октомври. Работим и за гарантирането на достъп на всички ученици до интернет и осигуряваме методична помощ на учителите за развитие на дигиталните компетентности и за разработването на онлайн уроци", обяви министър Николай Денков.

"За преодоляване на образователните неравенства и в присъственото, и в електронното обучение, МОН смята, че изключително важна е ролята на образователните медиатори. За тази цел сме осигурили заплащането на техния труд до края на януари 2022 г., с допълнителни европейски средства по проекта "Подкрепа за успех". Това ще бъде приоритетна мярка и по новата европейска програма за образование (2021-2027 г.)", каза министър Денков.