/ ThinkStock/Getty Images
Всеки трети българин смята, че институциите нямат място в подобен конфликт
Трябва ли държавата да се намесва, ако родители крещят и заплашват децата си?
101375
Трябва ли държавата да се намесва, ако родители крещят и заплашват децата си?
  • Трябва ли държавата да се намесва, ако родители крещят и заплашват децата си?
Близо 30% от българите смятат, че държавата не трябва да се намесва в случаите, когато родители бият децата си или упражняват вербална агресия. Това показва национално социологическо проучване на агенция Глобал Метрикс, проведено във връзка с подготвяната Национална стратегия за детето до 2030 г. Резултатите сочат още, че 16% от хората не подкрепят забраната на телесното наказание, като това са основно българи до 29 години, представители на многодетни семейства и на нискодоходните групи.
 
Трябва ли държавата да се намесва, когато родителите крещят и заплашват децата си, или прилагат различни телесни наказания - тези въпроси разделят мнението на българите на три части.
 
Баща преби 14-годишната си дъщеря във Варна, провесил я през терасата

По отношение на вербалната агресия около 48% смятат, че институциите трябва да окажат подкрепа на такива семейства, докато при физическото наказание този процент намалява и почти се изравнява с другите две групи - на тези, които смятат, че трябва да се наложат санкции на родителите и на тези, според които държавата не трябва да се намесва по никакъв начин.

дете насилие тъжно
ThinkStock/Getty Images

За прилагане на санкции висока подкрепа има в случаите, когато е налице пряк риск за физическото здраве на детето, както и при непоставяне на задължителните за детето ваксини.
 
В последния случай обаче се наблюдава и друга тенденция - около 22% от анкетираните не са съгласни държавата да се меси при отказ на родителя да ваксинира детето си, което според заключенията на социолозите показва неосъзнаване на важността на имунизациите.
 
Харесали за булка 9-годишното момиче, чийто доведен баща се опита да продаде

Две от най-дискутираните мерки в проекта на стратегия за детето получават висока подкрепа от страна на обществото - едната от тях е възможността за патронажна грижа за родители на малки деца, която въпреки подкрепата от над 80% от българите, се сблъсква и с резервите на родителите на деца над 5-годишна възраст, както и хората от средните възрастови групи.

ученик насилие дете
iStock/Getty Images

Другата мярка е забраната на телесното наказание. Според изследването тя не се подкрепя от 16 процента от българите, като освен младите и хората с ниски доходи, противници се оказват и представители на групи с висок статус, включително българи със средно и по-високо образование.