/ БТА
Настоящият интегриран орган на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да се запази с две колегии, но при ограничени правомощия на Пленума. Това мнение изрази Десислава Попколева от Съюза на съдиите в България (ССБ) по време на дискусията "Промените в Конституцията по отношение на съдебната власт – между възможното и необходимото", която се провежда в Централния военен клуб. Пленумът да се занимава с бюджета, избора на главния прокурор и обучението на младшите магистрати, коментира Попколева.

По отношение на квотата от парламента в съдийската колегия трябва да се запази, но трябва да се търси компенсаторен механизъм, Той трябва да се задейства, когато Народното събрание (НС) не успее да избере свои представители. Тогава може да се търсят други варианти, но такъв механизъм трябва да има, посочи Попколева.

Съюзът е съгласен председателите на двете върховни съдилища да се избират от съдийската колегия, но да остане в правомощията на президента да ги назначава с указ. Това е гаранция за прозрачен избор, според Попколева. Трябва да има конкретен срок в основния закон кога да се случи това. От ССБ имат различни мнения за мястото на Инспектората към ВСС. 

На първо четене: Двете колегии на ВСС да приемат етични кодекси за поведение

Съдийската организация подкрепя въвеждането на индивидуалната конституционна жалба, но с известни забележки. Това право да е само в крайно ограничени случаи, посочи още Десислава Попколева.

Според председателя на ССБ Татаня Жилова обяви, че трябва да има ясна самостоятелност на двете камари или колегии на ВСС, но те трябва да могат да работят заедно.
Димитър Абрашев/БТА