/ istockphoto.com
Синдикатът "Образование" анализира посочената като трудно работеща политика за изграждане на съвременна физическа среда, специализирани кабинети, физкултурни салони, басейни,  STEM центрове и др. Този стандарт беше фиксиран в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), но наредбата за неговото реализиране закъсня с почти петилетка. Разбира се, физическата визия на съвременната образователна институция беше насочена само и единствено към новооткриващите се училища и детски градини, заявява д-р Юлиян Петров - председател на Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа".

Той отбелязва, че "четейки Наредба 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, и без експертни познания, разбираме, че българските храмове на образованието имат нужда от десетки милиарди левове, за да изпълнят изискванията на Наредбата и да заприличат поне малко на европейските образователни институции".

Синдикатът съобщи, че е направил изследване и в него се установява, че 77,9 процента от анкетираните смятат, че, за да се приложи Наредбата за физическата среда във всяка образователна институция, то българският парламент трябва да постигне съгласие за приоритета образование, като фиксира средствата за образование в размер на 6 процента от БВП.

40,7 на сто от запитаните учители, директори и родители са убедени, че стандартът за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване трябва да се изпълни до пет години с подходяща национална стратегия.

"Стандартът за физическа среда да се съобрази с новите емоционални нагласи и промени в децата. Да се помисли за промяна или отмяна на класно-урочната система в сегашния ѝ вид. Нечовешко е 6-7 часа ученик да стои седнал и да усвоява знания в една и съща среда, в една и съща общност като клас, с едно разписание на часовете. В реалния живот човек не живее с едни и същи хора по възраст, а общува с различни възрастови групи, влиза в различни общности - творчески - с едни хора, научни - с други хора, дейности по интереси - с друга група хора и т.н", е мнението на участник в изследването.

Над 2 милиона лева ще получат училища за иновации

Друг респондент е споделил: "Всички училища трябва да предлагат сравнима с "бутиковите" 119-то и 51-во училище физическа среда. Не е нормално училищата да се чудят откъде да търсят средства за основни належащи ремонти, защото районните и общинските администрации отказват да ги финансират".
Участниците са препоръчали да се изградят във всички училища модерни кабинети по всички учебни дисциплини, като се финансират всички добри идеи на учители и ученици.

"Очевидно политиката за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване не е работеща, а разделянето на училищата на "бутикови" и "нискобюджетни" трасира неравенство у българските деца по тяхното конституционно право за равен достъп до качествено образование.

Синдикатът "Образование" предлага национална стратегия за приоритетно финансиране на образователните институции, като до 2028 година се достигне 6 процента от БВП за образование. До 2028 година всички училища да бъдат финансирани, за да преминат на едносменна организация на образователния процес, което е и изискване на ЗПУО. Да се вмени на училищните настоятелства активно осигуряване на средства, които да се реализират в изграждане на подходяща физическа среда в училищните дейности. Да се диференцира и намали данъчната ставка на фирми за строителни услуги, които работят в образователни институции.

Разбира се и простата математическа сметка сочи, че, за да заприличаме външно и физически на европейските образователни институции, ще ни трябват десетки милиарди лева, но, ако има шанс за национално обединение, то образованието е единствената възможност", заявяват от учителския синдикат.
БТА