Реституцията на царските имоти в Самоков и Бели Искър остава
Реституцията на царските имоти в Самоков и Бели Искър остава / Sofia Photo Agency
Административният съд в София-област отказа да отмени реституцията на горите на наследниците на бившите царе Фердинанд и Борис ІІІ - Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза в землищата на Самоков и село Бели Искър. Те им бяха върнати през 2000 г. и 2003 г.

Държавната агенция по горите внесе молба за отмяна на три акта от 2000 г. и 2003 г. за връщане на горите. Поземлената комисия в Самоков и Общинската служба по земеделие и гори са отказали да я отменят, след което агенцията е обжалвала отказа пред съда.

Съдът обаче смята, че са изтекли сроковете за обжалване по съдебен ред и при нововъзникнали обстоятелства в Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд е предвиден специален ред, по който Общинската служба по земеделие и гори може да измени или отмени свое влязло в сила решение. Съдът посочва още, че Държавната агенция по горите няма правен интерес, не е страна по административното производство и то е между Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза като заявители за възстановяване правото на собственост и Общинската комисия по земеделие и гори в Самоков.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.