/ БГНЕС
ВАП даде два месеца на министъра на културата да установи произхода на предметите
Върховната административна прокуратура възложи на министъра на културата Боил Банов проверка на античните предмети, стопанисвани от фондация „Тракия“ на Васил Божков. 

В изпълнение на законовите си правомощия по реда на чл. 145 от Закона за съдебната власт, Върховната административна прокуратура се самосезира по повод спазване административноправните норми на Закона за културно наследство и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, относно идентификацията и регистрацията на колекция антични предмети, стопанисвани и изложени в музей от фондация "Тракия“.

МВР прибра джиповете на Васил Божков (СНИМКИ)

Проверката е свързана с изясняване на множество обстоятелства, свързани с произхода, начините на придобиване, идентифициране и регистриране на културните ценности.

Изпълнението на проверката е възложена на министъра на културата в качеството му на административен орган, осъществяващ контрол върху изпълнението на ЗКН и нормативните актове по прилагането му.

Експерти бавят изнасянето на колекцията на Божков

Предвид обема и съдържанието на поставените въпроси, изготвяне на справки, анализи и доклад от страна на министъра, е определен срок за изпълнението от два месеца.