/ Виктория Сиракова
Не само студентите се учат от своите професори, но и професорите трябва да се учат от своите студенти, напомни преподавателят
Известният университетски преподавател, журналист, учен, изкуствовед и културолог проф. д.н. Любомир Стойков бе удостоен с едно от най-високите отличия на Софийския университет.

На тържествена церемония проф. Стойков получи почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Званието му бе връчено от ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков за цялостния му принос към развитието на журналистиката, както и за заслугите на проф. Стойков към дейността на Факултета по журналистика и масова комуникация, и към катедра „История и теория на журналистиката“.

Ритуалът по награждаването се състоя в Зала 1 на Университета по време на редовно заседание на неговия Академичен съвет, а на церемонията за награждаването присъстваха колеги на професора, бивши и настоящи негови студенти

Любомир Стойков
Виктория Сиракова


Проф. Стойков подчерта, че приема тази награда като признание за духовната енергия и усилията, които е положил по време на близо 40-годишната си преподавателска дейност във Факултета по журналистика и масова комуникация. Той не пропусна да спомене имената на свои любими преподаватели, които с мъдрост и харизма са го вдъхновявали и продължават да го вдъхновяват до днес: професорите Иван Славов, Исак Паси, Марко Семов, Кирил Нешев, Минчо Драганов.
    Награденият сподели някои от генералните си принципи и методи на преподаване, сред които:

Да даваш на студентите повече, отколкото си длъжен да дадеш, преодолявайки формални и бюрократични ограничения и да преподаваш креативно и дивергентно, стимулирайки академичната младеж към самостоятелно мислене, са част от принципите на проф. Любомир Стойков.

И още от преподавателското му верую: "Да градиш мостове между теорията и реалния живот; да отдаваш дължимото на хумора, защото прекалената назидателност и дидактичност убиват пълноценния контакт със студентите", изреди професорът.

Преподавателят на бъдещите журналисти благодари на Софийския университет и за това, че именно на негова територия е получил автономията и независимостта на учен, изследовател и преподавател, благодарение на което се е реализирал и утвърдил като анализатор на такива „маргинални“ (за високомерната наука) зони като всекидневната медийна култура, модата, субкултурите, лайфстайла, знаменитостите, еротиката, порнографията и пр.

Той отправи апел към академичната общност за повече атрактивност и естественост в образователния процес и за по-голям респект към студентите.

„Нека да се вслушваме в техните идеи и критики, защото не само студентите се учат от своите професори, но и професорите трябва да се учат от своите студенти!“ – изтъкна проф. д.н. Любомир Стойков.