Служебният премиер Огнян Герджиков
Служебният премиер Огнян Герджиков / БГНЕС
От следващата учебна година кандидат-студентите за специалност "Право" ще бъдат приемани само в редовна форма на обучение. Това реши правителството, като прие единни държавни изисквания за придобиване на висше юридическо образование.
 
Това сбъдва мечта на служебния премиер Огнян Герджиков, който от пет години се бори за това, съобщи говорителят на кабинета.
 
Редовната форма на обучение става единствена за правото, след като работна група е установила съществени разминавания между знанията на студентите от редовно и задочно обучение.
 
С наредбата се увеличават часовете по отделни дисциплини и се въвежда обучение по чужд език с юридическа насоченост заради слабата езикова подготовка на завършващите юристи особено по английски език.
 
Въвежда се и единен ред за провеждане на държавните изпити.
 
Студентите задочници в заварено положение ще завършат специалността по стария ред.