/ БГНЕС, архив
Днес служебният кабинет начело с премиера Огнян Герджиков ще проведе последното си заседание. В дневния ред са заложени само 13 точки.
 
Служебното правителство ще разгледа проект на постановление за допълнение на тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Предложението е на премиера Огнян Герджиков.
 
На заседанието ще бъде разгледан и проект на решение за одобряване присъединяването на България към междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги.

Според дневния ред на заседанието министрите ще се занимаят и с доклад за приемане на информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2017 г.
 

БГНЕС, архив


Кабинетът ще одобри допълнителни трансфери за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училищата за 2017 г.

Министрите ще приемат и проект на постановление за откриване на филиал в структурата на русенския университет "Ангел Кънчев"-Видин по предложение на образователния си колега.
 
Друга точка от дневния ред на последното заседание на служебния кабинет е проект на решение за предложение до Народното събрание за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.